Elektrotoestel: Registratie in labeldatabank verplicht

Als bedrijven binnen de EU de eerste verdeler zijn van een energieverbruiksrelevant product dat een energielabel nodig heeft, zijn zij op grond van decreet EU 2017/1369 verplicht zich met alle relevante merken en producten van hun bedrijf als leverancier in de EPREL-database (European Product Registry for Energy Labelling) te registreren.

  • © New Africa/Fotolia

Dit betreft producten die afhankelijk zijn van netstroom, zoals airconditioners, lampen en verlichting, televisies, vaatwassers, wasmachines, afzuigkappen, ovens, ventilatieapparatuur, diepvriezers, bedrijfskoelkasten, wasdrogers, droogtrommels, waterverwarmers, verwarmingstoestellen en ketels op vaste brandstoffen. Voor volgende productgroepen gelden uitzonderingen: stofzuigers en bepaalde samengestelde verwarmingssystemen.

Registratie verplicht vanaf 2019

Sinds 1 januari 2019 moeten nieuwe producten in de EPREL-databank worden geregistreerd voordat ze voor het eerst op de markt worden gebracht. Deze productdatabank moet ook beschikbaar zijn voor de consument. Bovendien moeten producten die tussen 1 augustus 2017 en 31 december 2018 in de handel werden gebracht, uiterlijk op 30 juni 2019 in de databank worden ingevoerd. Indien dit nog niet gebeurd zou zijn, raadt AHK debelux aan om de apparaten onmiddellijk te registreren opdat zo problemen op het gebied van mededingingsrecht of in het geval van overtreding voorkomen kunnen worden. De Kamer van Koophandel helpt u hierbij graag verder.

Overtreding kan tot sancties leiden

Als bedrijven niet aan de wettelijke eisen voldoen, kan dit zware gevolgen hebben. Dit kan gaan van klachten wegens nalatigheid of aanmaningen op grond van het mededingingsrecht tot de handhaving van de registratieplicht door middel van administratieve dwang (officiële bevelen met dreiging tot en, indien nodig, het latere vaststellen van een dwangsom).

Doelstellingen van de EPREL-databank

De EPREL-databank is bedoeld om de consument een nuttig instrument te verschaffen voor het vergelijken van energiegerelateerde producten. Daarnaast zal de database handelaren in staat stellen om op een alternatieve manier productinformatiebladen te verkrijgen. Ook zal de EPREL-databank worden gebruikt om de naleving van de markttoezichtregels van elk land te vergemakkelijken. Leveranciers en fabrikanten krijgen hierdoor de mogelijkheid om de etiketten en labels voor hun producten op een centrale plaats en in de benodigde EU-taal te genereren om ze op de respectievelijke producten aan te brengen.

Terug

Contact

Susann Zuber

Afdelingshoofd

+32 (0)2 204 01 83

E-mail schrijven