Debelux-newsletter

De Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel verstuurt elke maand de debelux-nieuwsbrief. Ook u kunt bedrijfsrelevant nieuws ontvangen over recht & belastingen, AHK debelux-evenementen en onze leden. Bedrijven die zich bij ons aansluiten kunnen zich hier ook voorstellen.

Schrijf u hier in op de debelux nieuwsbrief

Debelux-newsbrief 2024

Informatieverplichtingen om aan te melden op de AHK debelux-nieuwsbrief

Omschrijving van de verwerkingsactiviteit

De informatie over gegevensbescherming wordt verstrekt in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens voor uw aanmelding op onze nieuwsbrief. Zonder uw gegevens kunnen wij u helaas geen nieuwsbrief sturen.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

AHK debelux
Bolwerklaan 21
1210 Brussel
België

T (+32) 203 50 40
E-mail: ahk(at)debelux.org

Naam van de vertegenwoordiger volgens art. 3 lid 2 en art. 27 AVG: Margit Kunz-Vinluan, directrice-generaal

Doelstellingen en wettelijke basis voor de verwerking

Uw gegevens worden verzameld om u te registreren als ontvanger van onze nieuwsbrief. Uw gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, letter b), AVG. De doorgifte aan derden is uitgesloten.

 

Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Uw gegevens worden na het verzamelen bewaard voor de duur van uw abonnement op de nieuwsbrief.

Rechten van de betrokkene

Volgens de algemene verordening gegevensbescherming van de EU hebt u de volgende rechten:

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u het recht op inzage van de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen (art. 15, AVG).

Indien onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u recht op rectificatie (art. 16, AVG).

Indien de wettelijke voorwaarden vervuld zijn, kunt u eisen dat de gegevens worden gewist of dat de verwerking wordt beperkt en kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking (art. 17, 18 en 21, AVG).

Indien u bezwaar maakt, kunnen wij u als ontvanger van de nieuwsbrief niet meer bereiken en zullen wij u schrappen uit de mailinglist van de nieuwsbrief. 

Aangezien u hebt ingestemd met de gegevensverwerking en deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van automatische procedures, hebt u eveneens recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20, AVG).

Indien u uw bovengenoemde rechten uitoefent, gaat AHK debelux na of voldaan is aan de wettelijke voorwaarden.

Om uw rechten uit te oefenen, moet u zich wenden tot AHK debelux.

Bij bezwaar op het vlak van gegevensbescherming kunt u zich richten tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfer (CBPL)

Herroepingsrecht bij toestemming

Wanneer u toestemming hebt verleend voor de verwerking door AHK debelux, kunt u de toestemming steeds herroepen naar de toekomst toe. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming tot de herroeping ervan wordt hierdoor niet aangetast.