Elektronische en elektrische apparaten

Bij de export naar Duitsland moeten veel voorschriften in acht worden genomen. In het bijzonder de Duitse regelgeving omtrent de terugname van afgedankte elektrische of elektronische apparaten stelt vele bedrijven voor een uitdaging.

FAQ rond elektronische en elektrische toestellen

Over welke producten hebben wij het?

Onderhevig zijn alle elektrische of elektronische apparaten die voor het gebruik elektrische stroom of elektromagnetische velden nodig hebben, deze opkweken, overdagen of meten en voor en spanning van 1000V wisselstroom resp. 1500V Gelijkstrom ontworpen zijn.

In Duitsland wordt een “open scope” politiek gehandhaafd. Dit betekendt dat bv. ook meubelen of kledij met elektrische of elektronische functies onderhevig zijn aan de wetgeving. Uitzonderingen van de aangifte verplichting zijn wettelijk vastgelegd. De aangifteplicht is voor B2C en B2B toestellen van toepassing.

Heeft uw vragen omtrent de registratieplicht van elektrische of elektronische apparaten in Duitsland?

Neem contact met ons op!

Waar moeten de elektrische of elektronische apparaten worden geregistreerd?

De elektrische of elektronische apparaten moeten bij de stichting EAR worden registreert en een registratienummer toegekend krijgen. Zonder deze registratienummer mogen elektrische of elektronische apparaten in Duitsland niet in omloop worden gebracht.

Wie is de stichting EAR?

De Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) is een openbare stichting bij die bedrijven die elektrische of elektronische apparaten of batterijen in Duitsland aanbieden, zich moeten registeren alvorens die elektrische of elektronische apparaten of batterijen in omloop worden gebracht. De stichting EAR houdt toezicht op de inzameling en de recyclage van afgedankte elektrische of elektronische apparaten en batterijen in Duitsland.

De stichting controleert ook indien de regelgeving omtrent afgedankte elektrische of elektronische apparaten en batterijen van alle betrokken partijen wordt gerespecteerd.

Wat zijn de 6 AEEA categorieën?

Bedrijven moeten opletten dat interpretatie van de 6 categorieën in de EU lidstaten kan verschillen en dienen dus altijd de actuele regelgeving controleren.

Heeft uw vragen omtrent de registratieplicht van elektrische of elektronische apparaten een de toewijzing van de categorieën in Duitsland?

Neem contact met ons op!

Elektrische of elektronische apparaten moeten bij de registratie één van de 6 volgende categorieën worden toegewezen:

Categorie 1: TEE (Temperature exchange equipement)

Categorie 2: Beeldschermen en monitors

Categorie 3: Lampen

Categorie 4: Grote uitrusting

Categorie 5: Kleine uitrusting

Categorie 6: Klein IT- en telekommunicatieuitrusting

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van EEA?

Producenten of importeurs die elektrische of elektronische apparaten voor het eerst in Duitsland in omloop brengen, zijn verplicht om zich bij stichting EAR te registreren alvorens ze de elektrische of elektronische apparaten in Duitsland aanbieden.

Onder aanbieden valt niet alleen de verkoop, maar ook de verhuur, het leasen en de gratis afgifte van elektrische of elektronische apparaten.

Bepalend voor definitie van de verantwoordelijke is de facturatiestroom (in tegenstelling tot verpakkingswet).

Bent u niet zeker of u elektrische of elektronische apparaten in Duitsland moet aangeven?

Neem contact met ons op!

Wat is het registratienummer voor elektrische of elektronische apparaten van de stichting ear?

Na een succesvolle registratie kent de stichting EAR in een registratiebesluit een registratienummer toe. Deze registratienummer wordt samen met registratiegegevens van het bedrijf in het openbaar register van de stichting EAR gepubliceerd.

 

Waar moet die registratienummer worden aangeduid?

Ingeschreven bedrijven moeten volgens de wet het registratienummer bij het “aanbieden” en op de facturen vermelden. In de praktijk wil dat zeggen dat het registratienummer best ook overal wordt vermeld, waar ook de btw-nummer wordt aangeven.

Heeft de registratieplicht bij de stichting EAR betrekking tot mijn bedrijf?

Belgische en Luxemburgse bedrijven die elektrische of elektronische apparaten rechtsreeks aan eindgebruikers aanbieden, dienen zich verplicht bij de stichting EAR aan te sluiten. Als ze niet over een filiaal in Duitsland beschikken, moeten ze een in Duitsland gedomicilieerde gevolmachtigde aanduiden.

Belgische en Luxemburgse bedrijven die elektrische of elektronische apparaten rechtsreeks aan eindgebruikers aanbieden, dienen zich verplicht bij de stichting EAR aan te sluiten. Als ze niet over een filiaal in Duitsland beschikken, moeten ze een in Duitsland gedomicilieerde gevolmachtigde aanduiden.

Heeft uw vragen omrent de registratie en de wettelijke vereisten?

Neem zeker contact met ons op!

Kan ik mijn bedrijf vrijwillig aansluiten?

Belgische en Luxemburgse bedrijven kunnen zich vrijwillig bij de stichting ear aasluiten en de vereiste registraties en aangiftes op zich nemen.

Heeft uw vragen omrent de registratie en de wettelijke vereisten?

Neem zeker contact met ons op!

Wat zijn de voordelen van een vrijwillige aansluiting?

Een vrijwillige aansluiting heeft het voordeel dat het Belgische of Luxemburgse bedrijf altijd kan nagaan of al hun producten correct zijn aangeven. Ook hebben ze geen rechtsreeks verantwoordelijk, kunnen ze wel indirect van mogelijke sancties betrokken zijn als hun producten in Duitsland niet mogen worden aangeboden. Wij zien ook dat vele importeurs weigeren, niet geregistreerde apparaten in hun assortiment op te nemen.

Heeft uw vragen omrent de registratie en de wettelijke vereisten?

Neem zeker contact met ons op!

Is de onlinehandel ook betrokken?

Belgische en Luxemburgse bedrijven die elektrische of elektronische apparaten rechtstreeks aan private eindgebruikers aanbieden, dienen zich verplicht bij de stichting EAR aan te sluiten. Als ze geen vestiging in Duitsland hebben, moeten ze een in Duitsland gedomicilieerde gevolmachtigde aanduiden

Vanaf 1 januari 2022 moeten online-platformen en fulfilment centres controleren of hun klanten hun registratie-verplichtingen voldoen. Is dat niet het geval, moeten deze klanten worden geweigerd.

Heeft uw vragen omtrent de registratie en de aanduiding van een gevolmachtigde?

Neem zeker contact met ons op!

Is er een vrijstelling?

Normaal gezien is er geen vrijstelling. Over een eventuele uitzondering kan alleen de stichting EAR beslissen.

Hoeveel kost het?

Voor de registratie en verschillende andere bijkomende taken vraagt de stichting EAR administratieve bijdragen die wettelijk zijn vastgelegd. Deze bijdragen worden op de webpagina van de stichting EAR gepubliceerd:

De administratieve bijdragen kunnen eenmalig zijn of herhaaldelijk worden berekend. Voor de registratie wordt gewoonlijk een éénmalige bijdrage aangerekend. Bovendien vallen kosten voor de verplichte waarborg, de eventueel nodige gevolmachtigde en indien van toepassing voor de gekozen dienstverlener aan.

Bovendien vallen kosten voor afhaalopdrachten uitgegeven van de stichting EAR voor B2C-apparaten aan.

Wat zijn de vereisten in verband met de registratie?

Bij de registratie moet een merknaam en een productcategorie volgens de WEEE richtlijn worden aangegeven. De merknaam kan ook de bedrijfsnaam zijn.

Voor B2C- apparaten is een financiële waarborg ten gunste van de stichting EAR vereist en bij B2B moeten de “professionele” eigenschappen van het product kunnen worden aangetoond.

Voor de registraties worden omvangrijke gegevens, waaronder ook foto’s opgevraagd. Bovendien dient regelmatig een aangifte van de in omloop gebrachte apparaten bij de stichting EAR worden ingediend.

B2C producten moeten verplicht met de bij de stichting aangegeven merknaam en de doorgestreepte vuilnisbak worden gekenmerkt. Bovendien moet worden aangeven of het product na het begin van de registratieplicht in 2005 in Duitsland in omloop werd gebracht. Dat kan met behulp van de zwarte balk gebeuren of een opvolg of serienummer.

Bij B2B apparaten mag de doorgestreepte vuilnisbak (nog) niet worden gebruikt Vanaf 01 januari 2023 moet dat wel. Ook hier moet worden aangeven of het product of na de registratieplicht in Duitsland in omloop werd gebracht

De kenmerken moeten aan bepaalde kwalitatieve minimumeisen voldoen en langer meegaan dan de verwachte levensduur van het product.

Heeft uw vragen omrent de registratie en de aanduiding van een gevolmachtigde?

Neem zeker contact met ons op!

Kan ik beroep doen op een dienstverlener?

Ja dat is mogelijk. De dienstverlener kan ook de gevolmachtigde stellen als dat nodig is en op wens ook de organisatie van de vereiste waarborg regelen.

AHK debelux werkt samen met verschillende gespecialiseerde bedrijven om u bij de aansluiting bij de stichting EAR te ondersteunen.

Neemt gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Sancties

Volgens de wet kunnen boetes tot 100.000 euro per geval worden opgelegd als bedrijven de registratie en aangifteplicht niet naleven. Bovendien dreigt een distributieverbod en het afromen van de onrechtmatig verkregen winsten.

Spreekuur online

Heb je nog vragen? Boek dan een persoonlijk online gesprek van 30 minuten met onze milieuadviseur!

Boek nu

Recyclage & verpakkingen

Uw gegevens

Ik wens informatie over

Toestemming*

Gelieve hierover de privacyverklaring onderaan onze website (footer) te raadplegen.

Wij ondersteunen bedrijven door:

  • Hulp bij het bepalen van uw verantwoordelijkheid in Duitsland
  • Ondersteuning bij de aansluiting bij een Duitse milieudienstverlener voor elektrische of elektronische toestellen
  • Opvolging van deadlines en controle van de facturatie
  • Vertaling van de correspondentie en behandeling van administratieve formaliteiten, in zoverre wettelijk toegelaten
  • Vergelijking van offertes van dienstverleners
  • Hulp bij en de registratie in andere Europese landen via ons internationaal netwerk