Publicaties

Lees meer over de activiteiten en diensten van AHK debelux in onze publicaties zoals de jaarverslag, de jaaroverzicht of andere brochures dat u online kunt lezen.

Jaaroverzicht 2023

2023 was een bewogen en succesvol jaar voor AHK debelux. We zijn blij dat u ons trouw bent gebleven of uw vertrouwen in ons hebt gesteld met uw lidmaatschap. Ongeveer 80 bedrijven hebben zich dit jaar bij ons aangesloten, onze website werd meer dan 100.000 keer bezocht en meer dan 300 deelnemers bezochten onze evenementen.

Lees meer over onze evenementen en hoogtepunten in de brochure Jaaroverzicht 2023.

Download (pdf)

Jaarverslag

  • Activiteitenverslag van het jaar 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019

Activiteitenverslag van het jaar 2023

"Het afgelopen jaar hebben we 84 leden verwelkomt, een overtuigend bewijs van vertrouwen in onze professionele diensten", zo de voorzitter van onze Kamer, dhr Alexis Hallemans.

"Als goede voorbeelden van de succesvolle uitwisseling in samenwerking met de AHK debelux noem ik het bezoek van de Raad van bestuur van de Kamer afgelopen oktober op de Belgische ambassade in Berlijn en de gezamenlijke organisatie van een rondetafel over het thema concurrentievermogen ter gelegenheid van het staatsbezoek van ZKHH Filip en Mathilde in december in Berlijn", schrijft ambassadeur Geert Muylle in zijn voorwoord.

Verslag openen (pdf)

2022

We blikken terug op het bewogen en succesvol jaar 2022. Na twee jaren coronapandemie konden we, net als onze klanten, diensten en aanbiedingen weer in hun vertrouwde vorm en omvang aanbieden. Vooral voor onze beursvertegenwoordigingen in Berlijn, Hamburg en Stuttgart was dit van groot belang, maarook voor onze delegaties en voor het persoonlijkcontact met onze leden.

Activiteitenverslag lezen

2021

In het tweede Corona-jaar organiseerde AHK debelux verschillende online evenementen voor ons netwerk. We kregen een nieuwe president en slaagden er zelfs in een nipt positief eindresultaat te behalen.

Lees meer over onze activiteiten en resultaten in de PDF van het Jaarverslag 2021.

Naar de activiteitenverslag (pdf)

© AHK debelux

2020

U zult in dit activiteitenverslag vaak het woord "Corona" lezen. Ook al is het personeel van de Kamer gespaard gebleven van het virus, heeft het zijn sporen nagelaten op ons werk - en op alle dienstverleningsgebieden! Duizenden ondernemingen hebben ons om advies en bijstand gevraagd bij het omgaan met voorschriften, formulieren, onzekerheden, en soms gewoon een luisterend oor voor hun zorgen.

De soms aanzienlijke omzetverliezen, die zich vooral voordeden op het gebied van de vertegenwoordiging op beurzen, waar zoveel beurzen werden uitgesteld of afgelast, konden wij vrij goed opvangen.

Naast Corona en de bijbehorende digitalisering hield een andere mijlpaal ons bezig in 2020: de volledige renovatie van onze kantoren in Brussel! Eind 2019 werd hier al mee gestart en in december 2020 werd dit met succes afgerond. We hebben onszelf niet alleen virtueel volledig gemoderniseerd, maar ook fysiek op de locatie Brussel.

Jaarverslag lezen

2019

2019 was een succesvol en spannend jaar voor de Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel, AHK debelux. We vierden ons 125-jarig bestaan en registreerden zowel een toename van het aantal leden als een toename van het inkomen.

In oktober koos onze raad van bestuur een nieuwe voorzitter. Met Georges Lentz, CEO van de Brasserie Nationale Luxembourg staat na vele jaren opnieuw een Luxemburger aan het hoofd van onze kamer. In mei vierden we ons 125-jarig jubileum met meer dan 300 genodigden en eregasten op de plaats waar het eens begon in Brussel (pg. 16). Met de daaropvolgende vakevenementen in Antwerpen en Luxemburg over belangrijke trendthema’s zoals digitalisering en duurzaamheid boden we onze ledenbedrijven bovendien een kennis-en discussieplatform.

De uitbreiding van ons evenementenaanbod evenals de verdere uitbouw van onze diensten leidden tot een toename van de leden met 12% in vergelijking met 2018 (pg.13). Dit kwam ook tot uiting in het jaarresultaat, dat ongeveer twee keer zo hoog was als in 2018 (pg. 64). Dit had vooral te maken met de vraag van onze Duitse klanten en leden, waardoor de inkomsten uit de dienstverlening met 32% toenamen.

Jaarverslag lezen