Verpakkingsaangifte bij exporten op de Duitse markt

Verschillende voorschriften dienen in acht te worden genomen bij de export. Vooral de Duitse verpakkingswetgeving maakt het ondernemingen die naar Duitsland exporteren niet altijd gemakkelijk om het een of andere correct toe te passen. Hier vindt u antwoorden op uw vragen. Indien u nog vragen heeft, kunt u bij AHK debelux terecht. Wij ondersteunen u ook bij de aangifte van uw verpakkingen in Duitsland.

Licenties online kopen

Grüner Punkt

Laat uw Groene Punt-verpakking snel online licentieren. De licentiecalculator is nu beschikbaar in 11 talen, waaronder Nederlands en Frans. Via deze licentiecalculator kunnen zowel merken- als participatieovereenkomsten met DSD worden afgesloten.

Met de code DEBELUX5 profiteert u ook van 5 procent korting voor klanten en leden van de AHK debelux!

Zentek

Zmart.de is een online portaal dat precies daarvoor zorgt.

Het duaal systeem van Zentek dekt alle verantwoordelijkheden van de Verpakkingswet, van verpakkingsvergunningen tot inzameling en scheiding van recycleerbare materialen en recycling.

Landbell Group

De Landbell Group biedt een online shop voor fabrikanten en distributeurs van kleine en middelgrote hoeveelheden verpakkingsmateriaal. In Easyshop kunt u nagaan of u onder de licentieplicht valt en licenties kunt verlenen voor kleine en middelgrote verpakkingsvolumes. Met behulp van de prijscalculator kunt u eenvoudig de kosten berekenen.

Korte film over het machtigen van een vertegenwoordiger voor internationale partijen die reeds zijn geregistreerd

FAQ rond de verpakkingsaangifte

Wat is een verpakking?

Verpakkingen zijn omhullingen gemaakt uit eender welk materiaal voor voedsel of andere producten, die onder meer zorgen voor de bescherming, het bijeenhouden, de levering en de handhaving van het product. Verpakkingen worden door de producent aan de distributeur of de consument afgegeven.

In het kader van de wetgeving geldt daarbij de eenheid van product en verpakking. Het is dus niet de producent van de verpakking die zich moet bekommeren om de naleving van de wettelijke bepalingen, maar degene die de verpakking samen met het product aanbiedt. Er bestaan uitzonderingen voor de zogeheten serviceverpakkingen.

Wat zijn de verplichtingen in verband met de terugname van verpakkingen in Duitsland?

Elk bedrijf dat voor de eerste keer op commerciële basis verpakte goederen op de markt brengt in Duitsland, moet zich registreren in het verpakkingsregister LUCID van de Zentrale Stelle Verpackungsregister en daar aangeven welk(e) type(n) verpakking(en) onder welk(e) merkna(a)m(en) het op de markt brengt.

Voor verpakkingen met verplichte systeemdeelname (systemteilnamepflichtige Verpackungen – systeemdeelnameplichtige verpakkingen) geldt het volgende:

 • Bedrijven die nog niet zijn ingeschreven in het LUCID verpakkingsregister moeten zich registreren onder vermelding van hun merk(en) en de soorten verpakking die ze op de markt brengen.
 • Er moet een contract voor systeemdeelname worden gesloten met één of meerdere “Systemen" (Duale systemen).
 • Elke gegevensrapportage aan het systeem/de systemen (inclusief de gegevensrapportage bij het sluiten van een contract met het systeem) moet 1:1 worden gerapporteerd in het LUCID-verpakkingsregister.

Het volgende geldt voor verpakkingen die niet onder systeemdeelname vallen (nicht systemteilnamepflichtige Verpackungen – niet-systeemdeelnameplichtige verpakkingen):

 • Bedrijven die nog niet zijn ingeschreven in het LUCID verpakkingsregister moeten zich registreren onder vermelding van hun merk(en) en de soorten verpakking die ze op de markt brengen.
 • Ondernemingen die reeds bij LUCID voor hun systeemdeelnameplichtige verpakkingen geregistreert staan, moeten hun bestaande registratie aanpassen door de andere soorten verpakkingen met hun merknaam te vermelden.
 • De terugname- en recyclageverplichtingen voor verpakkingen die niet aan systeemdeelname overeenkomstig § 15 van de Verpakkingswet onderworpen zijn, moeten worden nagekomen.
 • Niet-herbruikbare drankverpakkingen die onder de statiegeldplicht vallen, moeten volgens § 31 van de Verpakkingswet verplicht deel nemen aan een landelijk, uniform statiegeldsysteem (Deutsche Pfandgesellschaft) en het statiegeld moet een minimum prijs van 0,25 euro per verpakking bedragen.

Heeft u twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijkheid in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen? Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op.

Wie is verantwoordelijk voor de terugname en recyclage van verpakkingen in Duitsland?

Volgens de Duitse verpakkingswet ontstaat de verpakkingsverantwoordelijkheid omdat een producent van goederen, een handelaar, een importeur en/of een online handelaar (= producent) als eerste op commerciële basis verpakte goederen op de Duitse markt brengt. Vaak spreekt men van de zogenaamde ‘Erstinverkehrbringer’.

De “Erstinverkehrbringer” is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het product wanneer het de grens oversteekt (overdracht van risico). Dus de leveringsvoorwaarden zijn beslissend, niet de facturatiestroom.

Deze bepaling heeft betrekking tot alle verpakkingen, maar de plichten verschillen naargelang het type verpakking.

Heeft u twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijkheid in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen? Neem contact met ons op!

E-mail schrijven

Heeft de wetgeving betrekking op mijn bedrijf?

Voor de bepaling van de verpakkingsverantwoordelijkheid geldt de eenheid van product en verpakking. Dus niet de producent van de verpakking is verantwoordelijk voor het naleven van de wet.

De verpakkingsverantwoordelijkheid ontstaat Volgens de Duitse wetgever wel, omdat een producent van goederen, een handelaar, een importeur en/of een online handelaar (= producent) als eerste verpakkingen met zijn goederen op de Duitse markt brengt. Vaak spreekt men van de zogenaamde ‘Erstinverkehrbringer’.”

De Duitse wetgever kijkt naar de leveringsvoorwaarden en niet naar de facturatiestroom om de verantwoordelijkheden vast te leggen.

Kort samengevat zijn bedrijven die ‘free delivered’ b.v. DDP of DAP vanuit België of Luxemburg aan Duitsland leveren, verantwoordelijk voor de naleving van de verpakkingsvoorschriften in Duitsland.

Het moet dus letterlijk de vraag beantwoorden, wie voor het product verantwoordelijk is als het de grens oversteekt.

Heeft u twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijkheid in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen? Neem contact met ons op!

Schrijf ons een e-mail

Is mijn verpakking B2B of B2C?

Het classificeren van een verpakking als B2C- of B2B verpakking zoals dat in België of Luxemburg dikwijls gebeurt, is ongelukkig omdat het verschil niet bestaat onder de Duitse verpakkingswet.

De Duitse wetgeving spreekt over verpakkingen die onder de systeemdeelnameplicht vallen en verpakkingen die niet onder de systeemdeelnameplicht vallen.

Als systeemdeelnameplichtige verpakkingen worden alle verkoop- en omverpakkingen beschouwd die typisch bij de particuliere eindverbruiker terechtkomen.

De opsplitsing in B2C en B2B leidt in de praktijk er vaak toe dat verpakkingen verkeerd worden geclassificeerd met betrekking tot hun feitelijke systeemdeelnameplicht, want voor de bepaling of een verpakking al dan niet typisch bij de particuliere eindverbruikers terechtkomt en bijgevolg systeemdeelnameplichtig is, is alleen de Zentrale Stelle Verpackungsregister bevoegd.

De Zentrale Stelle Verpackungsregister heeft daarvoor een catalogus op haar website gepubliceerd waarin alle verpakkingen met verplichte systeemdeelname zijn opgenomen.

Dus, voorzichtigheid is dan ook geboden bij het gebruik van het distributiekanaal want ook bij bedrijven kunnen verpakkingen terechtkomen die volgens de catalogus van de Zentrale Stelle Verpackungsregister systeemdeelnameplichtig zijn.

Heeft u twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijkheid in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen? Neem contact met ons op!

E-Mail schrijven

Ik lever alleen maar aan een bedrijf, distributeur of groothandelaar in Duitsland. Dus ik moet niets doen!?

Dat is fout. De verpakkingsverantwoordelijkheid ontstaat volgens de Duitse wetgever wel, omdat een producent van goederen, een handelaar, een importeur en/of een online handelaar (= producent) als eerste verpakkingen met zijn goederen op de Duitse markt brengt.

Bovendien kijkt de Duitse wetgever naar de leveringsvoorwaarden en niet naar de facturatiestroom om de verantwoordelijkheden vast te leggen.

Als u op dit ogenblik verantwoordelijk bent voor een product als het de grens oversteekt, bent u verpakkingsverantwoordelijk in Duitsland.

Ook als u alleen maar levert aan een bedrijf, distributeur of groothandelaar kan u systeemdeelnameplichtige alsook niet-systeemdeelnameplichtige verpakkingen hebben.

Raadpleeg altijd de catalogus van de Zentrale Stelle Verpackungsregister

Heeft u twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijkheid in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen?

Neem contact met ons op

Wat is de registratieplicht bij de Zentrale Stelle Verpackungsregister?

Alle bedrijven die op commerciële basis verpakte goederen op de markt brengen in Duitsland, moeten zich registreren in het online portaal van de Zentrale Stelle Verpackungsregister: LUCID. De registratieplicht geldt voor alle verpakkingen, onafhankelijk van het feit of ze al dan niet onder de systeemdeelnameplicht vallen. De verplichte bedrijven moeten hun merk(en) en verpakkingstypes aangeven wanneer ze zich voor de eerste keer registreren.

Als bedrijven geregistreerd staan bij LUCID kunnen ze altijd de gegevens wijzigen of aanvullen indien nodig.

Bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat hun gegevens bij LUCID juist staan.

Voor systeemdeelnameplichtige verpakkingen dient bijkomend een contract met een of meerdere ”(Duale) Systemen” afgesloten te worden en er bestaat een aangifteplicht van de verpakkingshoeveelheden bij LUCID.

Voor verpakkingen zonder systeemdeelnameplicht hoeft u geen systeemdeelnameovereenkomst te sluiten of gegevensrapporten over uw verpakkingshoeveelheden bij LUCID in te dienen, maar u moet wel de wettelijke bepalingen voor de terugname van deze verpakkingen respecteren..

Heeft u twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijkheid in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen?

E-Mail schrijven

Wat is de systeemdeelnameplicht?

Voor systeemdeelnameplichtige verpakkingen moet een systeemdeelnamecontract worden afgesloten met een of merdere “(Duale) Systemen”. De verplichte bedrijven betalen zo voor de recyclage van de verpakkingen die ze met hun goederen op de Duitse markt brengen.

Voor alle verkoop- en omverpakkingen die volgens de catalogus van de Zentrale Stelle Verpackungsregister systeemdeelnameplichtig zijn, bestaat bijkomend de verplichting deze verpakkingshoeveelheden bij het online portaal LUCID van de Zentrale Stelle Verpackungsregister in te geven.

Heeft u twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijkheid in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen?

Wij helpen u graag verder

Wat is een systeemdeelnameplichtige verpakking?

Als systeemdeelnameplichte verpakkingen worden alle verkoop- en omverpakkingen beschouwt die typisch bij de particuliere eindverbruiker terechtkomen.

De hele Duitse markt wordt in beschouwing genomen en niet het individuele distributiekanaal van een bedrijf. Het individuele distributiekanaal van een bedrijf is niet beslissend.

Voor de bepaling of een verpakking typisch bij de particuliere eindverbruikers terechtkomt en bijgevolg onder de ‘verplichte systeemdeelname’ valt, is alleen de Zentrale Stelle Verpackungsregister bevoegd.

Ze heeft daarvoor een catalogus op haar website gepubliceerd waarin alle verpakkingen met verplichte systeemdeelname zijn opgenomen.

Systeemdeelnameplichtige verpakkingen moeten altijd door het verpakkingsverantwoordelijke bedrijf bij een (Duaal) Systeem worden aangegeven.

Bedrijven die nog niet zijn ingeschreven in het LUCID verpakkingsregister moeten zich registreren onder vermelding van hun merk(en) den de soorten verpakking die ze op de markt brengen

Heeft u twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijkheid in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen?

E-mail schrijven

Ik lever alleen maar aan een bedrijf, distributeur of groothandelaar in Duitsland. Dus ik heb geen systeemdeelnameplichtige verpakkingen?

Dat is fout. Als systeemdeelnameplichte verpakkingen worden alle verkoop- en omverpakkingen beschouwt die typisch bij de particuliere eindverbruiker terechtkomen.

De hele Duitse markt wordt in beschouwing genomen en niet het individuele distributiekanaal van een bedrijf.

Voor de bepaling of een verpakking typisch bij de particuliere eindverbruikers terechtkomt en bijgevolg onder de ‘verplichte systeemdeelname’ valt, is alleen de Zentrale Stelle Verpackungsregister bevoegd.

Ze heeft daarvoor een catalogus op haar website gepubliceerd waarin alle verpakkingen met verplichte systeemdeelname zijn opgenomen.

Het individuele distributiekanaal van een bedrijf is niet beslissend.

Raadpleeg altijd de catalogus van de Zentrale Stelle Verpackungsregister!

Heeft u twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijkheid in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen? 

Neem contact met ons op!

Wat is een “(Duaal) Systeem”

De (Duale) Systemen bieden inzamel- en recyclingdiensten aan in heel Duitsland. Particuliere eindverbruikers deponeren hun verpakkingsafval na gebruik in verschillende zakken/bakken, papierbakken of glascontainers.

De verpakking wordt vervolgens in sorteer- en recyclageinstallaties gesorteerd in verschillende fracties en gerecycled tot de hoogst mogelijke kwaliteit. Elk verplicht bedrijf is vrij om te beslissen met welk systeem (welke systemen) het een contract afsluit.

Heeft u twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijkheid in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen? Neem contact met ons op.

E-mail schrijven

Wat is een systeembeheerder (Systembetreiber) voor de terugname van systeemdeelnameplichtige verpakkingen ?

Een “Systembetreiber” (systeembeheerder) is een door de Duitse deelstaatautoriteiten toegelaten privébedrijf dat in heel Duitsland het inzamelen, de sortering en de recyclage van systeemdeelnameplichtige verpakkingen organiseert. Deze bedrijven worden Duale Systemen genoemd.

Verpakkingsverantwoordelijke bedrijven moeten verplicht een contract met een Duaal Systeem afsluiten om aan hun wettelijke verplichtingen voor de terugname van systeemdeelnamplichtige verpakkingen te voldoen.

Ze kunnen vrij kiezen met welk systeem (welke systemen) ze een contract afsluiten.

Heeft u twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijkheid in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen? 

Neem contact met ons op!

Welke Duale Systemen zijn er toegelaten?

Een overzicht van de toegelaten Duale Systemen is op de webpagina van de ZS beschikbar.

Verpakkingsverantwoordelijke bedrijven moeten verplicht een contract met een Duaal Systeem afsluiten om aan hun wettelijke verplichtingen voor de terugname van systeemdeelnamplichtige verpakkingen te voldoen. Elk verplicht bedrijf is vrij om te beslissen met welk systeem (welke systemen) het een contract afsluit.

AHK debelux werkt met verschillende Duale Systemen samen om haar klanten en leden een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

Heeft u twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijkheid in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen?

Neem contact met ons op!

Wat is de Catalogus van de Zentrale Stelle Verpackungsregister

De catalogus van de Zentrale Stelle is een overzicht van alle verpakkingen die onder de systeemdeelnameplicht vallen.

Met de catalogus van de Zentrale Stelle kunnen de productgroepen, producten en verpakkingen worden geraadpleegd en wordt duidelijk gemaakt welke verpakkingen onder de systeemdeelnameplicht vallen.

Is een verkoop- of omverpakking opgenomen als systeemdeelnameplichtig in de catalogus, dan moet het verantwoordelijke bedrijf verplicht een contract met een systeem ondertekenen en zich registeren in het online portaal LUCID van de Zentrale Stelle.

De catalogus wordt regelmatig geactualiseerd.

Heeft u twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijkheid in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen?

Neem contact met ons op!

Wat is een niet-systeemdeelnameplichtige verpakking?

Niet-systeem deelnameplichtige verpakkingen zijn verpakkingen die niet typisch bij een private eindverbruiker moeten worden ingezameld.

Niet-systeemdeelnameplichtige verpakkingen kunnen worden onderscheiden in industriële of bedrijfsverpakkingen zoals

 • Transportverpakkingen
 • Commerciële om- en verkoopverpakkingen
 • Verkoop- en omverpakkingen die niet compatibel zijn met de systeemvereisten
 • Verkoopverpakking van milieuvervuilende producten
 • Herbruikbare verpakkingen

en niet-herbruikbare drankverpakkingen die onder de statiegeldplicht vallen.

Deze opsplitsing is belangrijk want de terugnameverplichtingen zijn verschillend gereld.

Voor de bepaling of een verpakking al dan niet typisch bij de particuliere eindverbruikers terechtkomt en bijgevolg onder de ‘verplichte systeemdeelname’ valt, is alleen de Zentrale Stelle Verpackungsregister bevoegd.

Het individuele distributiekanaal van een bedrijf is niet beslissend.

Ook voor alle niet-systeemdeelnameplichtige verpakkingen bestaat een registratieplicht bij de het online portaal LUCID van de Zentrale Stelle Verpackungsregister.

Voor industriële of bedrijfsverpakkingenbestaan uitgebreide terugname en documentatieverplichtingen.

Niet-herbruikbare drankverpakkingen die onder de statiegeldplicht vallen, moeten verplicht bij de Deutsche Pfandgesellschaft worden aangegeven.

Heeft u twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijkheid in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen? 

Neem contact met ons op!

Wie is een particuliere eindverbruiker?

Naast een privéhuishouden omvat het begrip particuliere eindverbruiker ook publiek toegankelijke inrichtingen, zoals.:

 • Restaurants, hotels, kantines;
 • Overheidsdiensten, kazernes, ziekenhuizen;
 • Onderwijsinstellingen, liefdadigheidsinstellingen, vrije beroepen, bioscopen, opera's en musea, vakantieverblijven, recreatieparken, sportstadions en wegrestaurants;
 • Landbouwbedrijven en ambachtelijke bedrijven die in dezelfde mate als een huishouden per fractie minder dan 1.100 liter papier, karton -en lichte verpak-kingen (kunststoffen, composietmaterialen, blik, aluminium) in een inzamelings-container (afvalcontainer) laten ophalen.

Deze openbare inrichtingen of bedrijven worden “gleichgestellte Anfallstelle” genoemd (gelijkgesteld inzamelpunt).

De Zentrale Stelle Verpackungsregister heeft met deze bepalingen reeds rekening gehouden om te beslissen, of een verpakking onder de verplichte systeemdeelname valt.

Heeft u twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijkheid in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen?

Neem contact met ons op!

Wat is een gelijkgestelde inzamelpunt (gleichgestellte Anfallstelle)?

Publiek toegankelijke  inrichtingen of bepaalde bedrijven worden “gleichgestellte Anfallstelle” genoemd (gelijkgesteld inzamelpunt) en zijn dus gelijkgesteld aan een particuliere eindverbruiker.

Het gaat om:

 • Restaurants, hotels, kantines;
 • Overheidsdiensten, kazernes, ziekenhuizen;
 • Onderwijsinstellingen, liefdadigheidsinstellingen, vrije beroepen, bioscopen, opera's en musea, vakantieverblijven, recreatieparken, sportstadions en wegrestaurants;
 • Landbouwbedrijven en ambachtelijke bedrijven die in dezelfde mate als een huishouden per fractie minder dan 1.100 liter papier, karton -en lichte verpakkingen (kunststoffen, composietmaterialen, blik, aluminium) in een inzamelings-container (afvalcontainer) laten ophalen.

De Zentrale Stelle Verpackungsregister heeft met deze bepalingen reeds rekening gehouden om te beslissen, of een verpakking onder de verplichte systeemdeelname valt.

Heeft u twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijkheid in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen?

Neem contact met ons op!

Hoe weet ik of mijn verpakking al dan niet onder de systeemdeelnameplicht valt?

Voor de bepaling of een verkoop- of omverpakking al dan niet typisch bij de particuliere eindverbruikers terechtkomt en bijgevolg onder de ‘verplichte systeemdeelname’ valt, is alleen de Zentrale Stelle Verpackungsregister bevoegd.

De Zentrale Stelle Verpackungsregister heeft daarvoor een catalogus op haar website gepubliceerd waarin alle verpakkingen met verplichte systeemdeelname zijn opgenomen.

Met de catalogus van de Zentrale Stelle kunnen de productgroepen, producten en verpakkingen worden geraadpleegd die voor de verplichte bedrijven van belang zijn en wordt duidelijk gemaakt of een verpakking al dan niet onder de systeemdeelnameplicht valt.

Het individuele distributiekanaal van een bedrijf is niet beslissend.

Heeft u twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijkheid in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen?

E-Mail schrijven

Is de onlinehandel / verkoop op afstand betrokken?

Ook bij verkoop op afstand of online verkoop worden principieel alle regels van de wetgeving toegepast. Er bestaat geen uitzondering.

Verkoop- en omverpakkingen zijn dus onderhevig aan systeemdeelname als ze typisch bij een particuliere eindverbruiker als afval moeten worden ingezameld.

Let op: verzendverpakkingen worden beschouwd als verkoopverpakkingen en zijn bijna zonder uitzondering onderhevig aan de systeemdeelnameplicht, omdat ze in de meeste gevallen voor het eerst worden gevuld met goederen door de online verkoper / handelaar op afstand en ook typisch bij de particuliere eindverbruiker moeten worden ingezameld.

Met de catalogus van de Zentrale Stelle kunnen de productgroepen, producten en verpakkingen worden geraadpleegd en wordt inzichtelijk gemaakt welke verpakkingen onder de systeemdeelnameplicht vallen.

Vanaf 1 juli 2022 moeten online-platformen en fulfilment dienstverleners controleren of hun klanten hun systeemdeelnameplichtige verpakkingen bij een Duaal Systeem aangeven. Is dat niet geval, moeten deze klanten worden geweigerd.

Heeft uw twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijk in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen? Neem contact met ons op.

E-Mail schrijven

Zijn verzendverpakkingen betrokken?

Verzendverpakkingen worden beschouwd als verkoopverpakkingen en zijn bijna zonder uitzondering onderhevig aan systeemdeelnameplicht , omdat ze in de meeste gevallen voor het eerst worden gevuld met goederen door de online verkoper en ook typisch eindigen in het afval van de particuliere eindverbruiker.

Met de catalogus van de Zentrale Stelle kunnen de productgroepen, producten en verpakkingen worden geraadpleegd en wordt inzichtelijk gemaakt welke verpakkingen onder de systeemdeelnameplicht vallen.

Vanaf 1 juli 2022 moeten online-platformen en fulfilment dienstverleners controleren of hun klanten hun systeemdeelnameplichtige verpakkingen bij een herkend terugnamesysteem aangeven. Is dat niet geval, moeten deze klanten worden geweigerd.

Heeft uw twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijk in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen? Neem contact met ons op.

E-Mail schrijven

Is een gevolmachtigde voor de verpakkingsaangifte verplicht?

Belgische of Luxemburgse verpakkingsverantwoordelijke kunnen op vrijwillige basis een in Duitsland gedomicilieerde gevolmachtigde aanduiden die voor hun de verplichtingen die uit verpakkingswet voortvloeien op zich neemt.

Let op: de eerste inschrijving bij de Zentrale Stelle Verpackungsregister moet altijd door het verpakkingsverantwoordelijke bedrijf gebeuren en kan niet aan de gevolmachtigde worden overgedragen.

Voor verdere vragen, kan u ons gerust contacteren.

E-Mail schrijven

Mijn verpakking valt onder de systeemdeelnameplicht - Wat moet ik doen?

In dit geval moet u zich:

 • In het verpakkingsregister LUCID als "Hersteller" registreren door uw bedrijfsgegevens en merknamen te vermelden. U ontvangt dan het registratienummer dat u nodig hebt om het contract voor systeemdeelname bij een of meerdere Duale Systemen af te sluiten.
 • Een contract bij een of meerdere Duale Systemen afsluiten. Om dat te kunnen doen, moet u een prognose van de jaarlijkse verpakkingshoeveelheden per materiaalsoort aangeven.
 • Het LUCID registratienummer aan het gekozen Duaal Systeem doorgeven.
 • Minstens een keer per jaar een verpakkingsaangifte indienen bij uw Duaal Systeem / uw Duale Systemen ingeven.
 • De verpakkingshoeveelheden die u aan uw Duaal Systeem doorgeeft onmiddellijk en 1:1 bij LUCID ingeven.

AHK debelux werkt met verschillende Duale Systemen samen om haar klanten en leden een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.

Heeft uw twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijk in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen?

Neem contact met ons op

Ik heb Industriële of bedrijfsverpakkingen die niet onder de systeemdeelnameplicht vallen- Wat moet ik doen?

Voor industriële of bedrijfsverpakkingen die niet onder de systeemdeelnameplicht vallen zoals:

 • Transportverpakkingen
 • Commerciële om- en verkoopverpakkingen
 • Verkoop- en omverpakkingen die niet compatibel zijn met de systeemvereisten
 • Verkoopverpakking van milieuvervuilende producten
 • Herbruikbare verpakkingen

... bestaat zoals ook voor alle andere verpakkingen een registratieplicht bij de Zentrale Stelle Verpackungsregister

De regelgeving omtrent terugname zijn wel iets soepeler dan voor systeemdeelnameplichtige verpakkingen.

De wetgever stelt dat producenten en verkopers van industriële en bedrijfsverpakkingen verplicht zijn, “gebruikte, volledig lege verpakkingen van dezelfde soort, vorm en grootte als die welke zij in de handel hebben gebracht, op de plaats van feitelijke afname of in de onmiddellijke omgeving daarvan kosteloos terug te nemen. Het is echter mogelijk om afwijkende afspraken te maken over de plaats van terugname en de kostenregeling.”

Dergelijke afspraken komen in de praktijk veel voor. In principe kunnen ze ook met eindverbruikers worden gemaakt, maar niet met particuliere huishoudens.

In praktijk wil dat zeggen, dat er 3 mogelijkheden bestaan om aan deze regelgeving te voldoen:

 • Bedrijven nemen de verpakkingen zelfs terug
 • Bedrijven sluiten een overeenkomst met hun klanten over de terugname van deze verpakkingen of
 • Ze sluiten en contract meteen dienstverlener de terugname en de recyclage organiseert

Bovendien moeten de volgende bepalingen worden nageleefd:

 • Eindverbruikers moeten door middel van passende maatregelen in redelijke mate worden geïnformeerd over de retourmogelijkheden voor gebruikte verpakkingen en het doel daarvan.
 • Documentatieplicht voor alle verpakkingen die in Duitsland op de markt worden gebracht en bewijs van naleving van de terugname- en recyclagevereisten voor de verpakkingen op jaarlijkse basis. Het moet controleerbaar kunnen worden aangetoond hoeveel verpakkingen op de markt zijn gebracht en terug genomen zijn. Dat moet worden uitgesplitst naar materiaalsoort en massa.
 • Terbeschikkingstelling van de financiële en organisatorische middelen om te kunnen voldoen aan de terugname- en terugwinningsverplichtingen alsook de informatie- en documentatieverplichtingen. Voor evaluatiedoeleinden moeten passende mechanismen voor zelfcontrole worden ingesteld.

Wij raden aan, om een contract met een dienstverlener af te sluiten, zo dat u aan u documentatie in en informatieverplichtingen kan voldoen.

AHK debelux werkt met verschillende dienstverleners samen om haar klanten en leden een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.

Heeft uw twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijk in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen?

Neem contact met ons op

Wat is met verpakkingen die onder de verplichte statiegeldplicht voor niet herbruikbare drankenverpakkingen vallen?

Voor verpakkingen die onder de verplichte statiegeldplicht voor niet herbruikbare drankverpakkingen vallen, bestaat zoals ook voor alle andere verpakkingen een registratieplicht onder vermelding van hun merknaam den de soorten verpakking in het online portaal LUCID van de Zentrale Stelle Verpackungsregister.  

Bijkomend moeten niet herbruikbare drankenverpakkingen die onder de statiegeldplicht vallen, verplicht bij de Deutsche Pfandgesellschaft (DPG) worden aangegeven. Deze verpakkingen vallen niet onder de systeemdeelnameplicht en mogen bijgevolg ook niet bij een Duaal Systeem worden aangegeven. De statiegeldplicht wordt tot 2024 stelselmatig uitgebouwd.

De regelgeving omtrent de etikettering van niet herbruikbare drankenverpakkingen met statiegeldplicht moet worden gerespecteerd.

Een overzicht van niet-herbruikbare drankenverpakkingen met statiegeldplicht wordt op de webpagina van de Deutsche Pfandgesellschaft ter beschikking gesteld.

Bovendien heeft de Zentrale Stelle Verpackungsregister een brochure met bijkomende informatie gepubliceerd (naar de download, pdf).

Bedrijven die dranken in niet-herbruikbare verpakkingen met statiegeldplicht op de markt brengen, moeten bovendien nagaan of een eventueel bijhorende verkoop- of omverpakking wel onder de systeemdeelnameplicht valt.

Bij vragen over de statiegeldplicht kan u gerust contact met ons opnemen.

E-mail schrijven

Wat is met herbruikbare verpakkingen?

Ook voor herbruikbare verpakkingen zijn de regels voor niet-systeemdeelnameplichtige van de verpakkingswet van toepassing.

Let op: een verpakking wordt alleen als herbruikbaar beschouwd als ze is ontworpen en bedoeld om na gebruik meerdere keren voor hetzelfde doel te worden hergebruikt en waarvan de daadwerkelijke terugname en het hergebruik mogelijk worden gemaakt door een adequate logistiek en worden gestimuleerd door geschikte stimuleringssystemen, meestal statiegeld.

Gelieve het statiegeld voor herbruikbare verpakkingen niet met statiegeld voor niet-herbruikbare drankenverpakkingen te verwarren.

Hoeveel kost het?

Voor systeemdeelnameplichtige verpakkingen betaald de verantwoordelijke producent bij de verpakkingsaangifte een recyclingbijdrage bij een systeembeheerder  die afhankelijk is van de aangegeven hoeveelheid. Het loont zich om de voorwaarden en prijzen te vergelijken.

De bijdrage is nog een vergoeding nog een milieuheffing. De contributie is specifiek bedoeld om de recycling te financieren van de verpakkingen die het bedrijf samen met zijn goederen op de markt brengt.

Wij helpen u graag verder om een geschikt partner te vinden. Voor kleinere hoeveelheden vindt u op de website van AHK debelux verschillende online-shops. Hier kunt u snel en gemakkelijk een licentiecontract afsluiten.

Als u beslist voor uw niet-systeemdeelnameplichtige verpakkingen met een dienstverlener samen te werken, betaald u ook hier een milieubijdrage in afhankelijkheid van de hoeveelheid verpakkingen en de aantal inzamelbeurten.

AHK debelux werkt met verschillende dienstverleners samen om haar klanten en leden een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.

De tarieven voor de administratie van de statiegeldplichtige drankenverpakkingen worden door de Deutsche Pfandgeselleschaft vastgelegd. Voor de aangifte van deze verpakkingen kan u eveneens met een dienstverlener samenwerken die op zijn beurt ook nog een service fee aanrekent.

Heeft uw twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijk in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen?

Neem contact met ons op!

Hoe vaak moet een aangifte worden ingediend?

Die verpakkingsaangifte moet minstens één keer per jaar plaatsvinden.

In afhankelijkheid van de hoeveelheden kan ook een aangifte per maand of per kwartaal worden gevraagd. In deze gevallen is  vaak  nog een bijkomende jaaraangifte vereist.

Voor systeemdeelnameplichtige verpakkingen moeten deze aangiftes ook bij LUCID worden ingediend.

Heeft uw twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijk in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen?

Neem contact met ons op!

Groene punt logo verplicht?

Het gebruik is niet verplicht. Wordt het op de verpakking gebroekt, moet er altijd een licentievergoeding worden betaald.

Heeft u vragen omtrent het gebruik van het logo “Der Grüne Punkt” in Duitsland?

Neem gerust contact met ons op!

Zijn in Duitsland sorteeradviezen op verpakkingen verplicht?

Op het openblik zijn in Duitsland geen sorteeradviezen op verpakkingen verplicht. Op vrijwillige basis kunnen bedrijven die bij de Zentrale Stelle Verpackungsregister ingeschreven staan en systeemdeelnameplichtige verpakkingen in Duitsland op de markt brengen vrijwillig sorteeradviezen gebruiken. 

Neem gerust contact met ons op voor verdere vragen!

E-mail schrijven

Vrijstelling?

Er bestaat in Duitsland geen minimumregeling of vrijstelling.

Heeft uw twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijk in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen?

Neem contact met ons op!

Verklaring volledige aangifte

Bedrijven die in totaal meer dan de onderaan vermelde hoeveelheden van systeemdeelnameplichtigen verpakkingen op hun eigen naam bij een of meerdere Duale systemen en LUCID moeten aangeven, zijn verplicht een ‘verklaring van volledige aangifte’ (Vollständigkeitserklärung of VE-verklaring) bij de Zentrale Stelle Verpackungsregister indienen:

 • Glas: vanaf 80.000 kilo
 • Papier/karton: vanaf 50.000 kilo
 • Lichte verpakkingen: vanaf 30.000 kilo (kunststof, drankkartons, ferrometalen, aluminium, andere)

De VE-verklaring moet door een bij de ‘Zentrale Stelle’ geregistreerde accountant, bedrijfsrevisor of andere gekwalificeerde deskundige worden gecontroleerd, elektronisch worden ondertekend (EU-normen, PADES standaard) en met een verslag worden ingediend. Verslagen die per e-mail of op een andere wijze ingediend worden, accepteert de Zentrale Stelle niet.

Heeft u vragen over de verklaring van volledige aangifte of bent u  op zoek naar een geschikte deskundige die de VE verklaring kan goedkeuren?

Neem contact met ons op!

Uw brengt handelsmerken op de Duitse markt?

Bij handelsmerken is gewoonlijk handelsonderneming of retailer als eigenaar van het merk voor de naleving van de wettelijke bepalingen verantwoordelijk.

Het is ook mogelijk dat de handelsonderneming aan de (buitenlandse) producent vraagt de aangifte bij een duaal systeem in Duitsland te doen. De producent meldt de verpakkingen dan in opdracht van de handelsonderneming. In die gevallen draagt de handelsonderneming echter de verschuldigde bijdragen.

Dit is echter niet mogelijk in het LUCID portaal van de Zentrale Stelle Verpackungsregister. Alleen het verpakkingsverantwoordelijke bedrijf zelf kan rapporteren.

Let op: als op de verpakking echter de vermelding ‘gemaakt van … voor …’ staat, is het eigenlijk geen eigen merk meer, maar het merk van de onderneming die vermeld wordt. Bijgevolg is deze onderneming dan ook volledig verantwoordelijk van het naleven van de wet.

Heeft uw twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijk in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen?

Neem contact met ons op!

Wie is de Zentrale Stelle Verpackungsregister – Wat doet ze?

Sinds de Verpakkingswet van kracht is, zorgt de Zentrale Stelle Verpackungsregister als federale autoriteit voor meer transparantie en controle bij het recyclen van verpakkingen.

Zij houdt onder andere de verpakkingsregister LUCID bij waarin alle wettelijk verplichte bedrijven uit industrie en handel zich moeten registreren.

Voor bedrijven en Duale Systemen gelijker mate belangrijk is de publicatie van de catalogus van verpakkingen onder de systeemdeelnameplicht vallen

Op aanvraag kan de Zentrale Stelle Verpackungsregister ook indelingsbeslissingen uitspreken. Dat is bij onduidelijkheden de enige manier om een rechtsbindend advies te verkrijgen of een verkoop- of omverpakking al dan niet onder de systeemdeelnameplicht valt.

Daarnaast vergelijkt de Zentrale Stelle Verpackungsregister de verpakkingshoeveelheden van de verplichte bedrijven en Systemen worden gemeld om onregelmatigheden te vorkomen.

Zij publiceert normen en standaards om een recyclingvriendelijk ontwerp van verpakkingen veilig te stellen.

Vindt hier meer informatie over de Zentrale Stelle Verpackungsregister.

Heeft uw twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijk in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen?

Neem contact met ons op!

Sancties

Iedereen die zijn verplichtingen (registratie, deelname aan het systeem, gegevensrapportage) volgens de Verpakkingswet niet nakomt, begaat een administratieve overtreding.

Zonder registratie of systeemdeelname mogen verpakte goederen niet in Duitsland worden verkocht (distributieverbod). Het distributieverbod geldt automatisch.

Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen boetes tot 200.000 EUR worden opgelegd. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de gemaakte winst afteromen.

Heeft uw twijfels over uw verpakkingsverantwoordelijk in Duitsland en bent u niet zeker welke stappen u juist moet ondernemen?

Neem contact met ons op!

Spreekuur online

Heb je nog vragen? Boek dan een persoonlijk online gesprek van 30 minuten met onze milieuadviseur!

Boek nu

Contact

Matthias Popp

Afdelingshoofd

Wij ondersteunen bedrijven door:

 • Hulp bij het bepalen van uw verantwoordelijkheid in Duitsland
 • Hulp bij de beslissing onder de registratie-en aangifteplicht in Duitsland valt (analyse van de catalogus)
 • Ondersteuning bij de aansluiting bij een Duitse milieudienstverlener voor verpakkingen
 • Ondersteuning bij registratie en de meldingen bij de 'Stiftung Zentrale stelle Verpackungsregister' (Zentrale Stelle)
 • Ondersteuning bij aangifte van uw verpakkingsmaterialen
 • Ondersteuning bij het voorbereiden en indienen van uw verklaring van volledige aangifte
 • Opvolging van deadlines en controle van de facturatie
 • Vertaling van de correspondentie en behandeling van administratieve formaliteiten, in zoverre wettelijk toegelaten
 • Vergelijking van offertes van dienstverleners
 • Hulp bij en de aangiftes in andere Europese landen via ons internationaal netwerk