Informatie over het Duitse arbeidsrecht en arbeidscontracten

Wenst u in Duitsland personeel aan te werven of reeds tewerktestellen? AHK debelux in Keulen is een belangrijke aanspreekpartner voor alle informatie over het Duitse arbeidsrecht en bij de opmaak en controle van arbeidscontracten. Wij informeren Belgische en Luxemburgse bedrijven ook over de Duitse wetgeving in verband met ontslagregelingen, bedrijfswagens, wettelijke ongevallenverzekeringen, reiskostenvergoedingen, A1-verklaringen, enz.

© Fotolia/Stockfotos-MG

AHK debelux-kantoor in Keulen is vaak de eerste aanspreekpartner voor hulp bij de opmaak en controle van arbeidscontracten volgens het Duitse recht.

Wij stellen jaarlijks een praktische leidraad op over alle relevante aspecten van het Duits arbeidsrecht en sociale zekerheid voor personeel in Duitsland. Deze publicatie, incl. modelcontracten, dient als een eerste belangrijke oriëntatie voor bedrijven die in Duitsland personeel in dienst willen nemen.

Ook andere thema’s komen steeds vaker aan bod, zoals de Duitse wetgeving over bedrijfswagens, reiskostenvergoedingen, arbeidsongevallenverzekering, bijkomende pensioenverzekering alsook ontslagregeling.

Contacteer ons!