Luxemburg
Conjunctuur

Luxemburg: economische experts ongerust

27/03/2024

De Stichting Idea heeft haar economische jaarlijkse advies op 21 maart gepresenteerd.

De economische ontwikkeling van Luxemburg wordt onder de loep genomen in het licht van talrijke nationale en mondiale uitdagingen. Dit blijkt uit het jaarlijkse advies die op 21 maart gepresenteerd werd door de IDEA Foundation in Luxemburg. Naast een analyse van de economie in het Groothertogdom, presenteerde IDEA ook de resultaten van de jaarlijkse enquête "IDEA Economic Consensus", waarin de meningen van 120 managers uit verschillende sectoren worden verzameld.

Vincent Hein, directeur van de IDEA Foundation, erkende de veerkracht van de economie te midden van de turbulente schokken van de pandemie. Dit stond in een artikel in de Luxembourg Times van 22 maart. Hij onderstreepte de heersende onzekerheid als gevolg van geopolitieke gebeurtenissen, met name de impact van het conflict in Oekraïne.

Sectoren verschillend beïnvloed

Volgens het jaarlijks advies betekenen de resultaten voor 2023 een recessie in Luxemburg. De bruto toegevoegde waarde van de Luxemburgse economie is in 2023 met 1,4% gedaald, waarbij de ontwikkelingen in de afzonderlijke sectoren sterk uiteenlopen. De drie belangrijkste sectoren in Luxemburg laten een verlies zien: financiële diensten (-7%), bouw (-7,4%) en vervoer/opslag (-7,7%). De industriële sector herstelde zich (+3,3%) na een scherpe daling in 2022 (-7%), hoewel de afname van de spanningen op de energiemarkten een gunstige rol kan hebben gespeeld. De horeca laat ook een positief momentum zien (+6,1%), hoewel de toegevoegde waarde van de sector 15% onder het niveau van voor de crisis blijft, waarschijnlijk als gevolg van de hogere kosten (voedsel, energie, lonen) sinds 2022. De toegevoegde waarde in de detailhandel daalt voor het tweede jaar op rij (-2,2%).

Het rapport richt zich met name op ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. De daling van de koopkracht voor onroerend goed in de orde van 30% leidde tot een daling van de vraag naar appartementen. Hierdoor daalde het aantal transacties in oudere woningen (-36%) en nieuwbouw (-70%) aanzienlijk. Als gevolg hiervan zijn de bouwvergunningen gedaald en is de doelstelling van de overheid om jaarlijks 6.000 nieuwe appartementen te bouwen naar de verre toekomst verschoven, aldus het rapport.

Enquête bij de economische leaders

Dit en de moeilijke geopolitieke omstandigheden wereldwijd maken toonaangevende economische spelers pessimistisch. De resultaten van de "IDEA Economic Consensus" enquête benadrukken de wijdverspreide bezorgdheid in alle sectoren. Respondenten uitten twijfels over de effectiviteit van overheidsinitiatieven, het potentieel voor productiviteitsstijgingen en zorgen over de nationale begroting. 55% van de respondenten gelooft in een overheidstekort van meer dan de Luxemburgse drempel van 30% in 2029. Slechts 6% van de deelnemers gelooft in een groeipercentage van meer dan 2% van het BBP voor 2024.

Meer dan 60% van de respondenten zag het concurrentievermogen van Luxemburg verslechteren over de laatste 10 jaren en schreef dit toe aan diepgewortelde structurele belemmeringen, zoals woningnood en uitdagingen in verband met telewerken.

De respondenten waren voorstander van milieuduurzaamheid en riepen op tot meer overheidsinvesteringen in de overgang naar groene energie. Daarnaast bleek er een consensus te bestaan voor belangrijke beleidshervormingen, waaronder het verlagen van de onroerendgoedprijzen en geplande wijzigingen in het pensioenstelsel over een periode van drie jaar.

Het jaarlijks advies van IDEA 2024 analyseert de sociaaleconomische situatie in Luxemburg op basis van de belangrijkste parameters van de economische activiteit, de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën van het land. Het bevat ook de economische consensusenquête van IDEA van februari 2024.

Related News

12/02/2024
Recht en Belastingen
Luxemburg
Over onze landen

Luxemburg geeft belastingprikkels voor meer bouwactiviteit

Top Theme
Top
01/02/2024
Luxemburg
Conjunctuur
Over onze landen

Luxemburg: Na een moeilijk jaar langzaam weer op koers

Top Theme
Top
17/01/2024
Recht en Belastingen
Luxemburg

Luxemburg hebt Mehrwertsteuersatz wieder an

20/11/2023
Over onze landen

Feiertage in Belgien und Luxemburg 2024