Top Event
Top
Greenbizz.Brussels (Atrium)
Energiesector
België
Marktintrede
Zakenreizen
Geothermie in het hart van de energietransitie in België en Duitsland
Locatie
Greenbizz.Brussels (Atrium)
Dieudonné Lefèvrestraat 17
1020
Brussel
België
Locatie op kaart tonen
Voertaal evenement
Vertaling Nederlands/Frans
zonder kosten
Begin evenement
2023-11-15 · 10:00
Einde evenement
2023-11-17 · 16:00

Kom het potentieel van geothermische energie ontdekken tijdens een conferentie en B2B-bijeenkomsten!

 

Van 15 tot 17 november 2023 organiseerde de Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel (AHK debelux) een conferentie en B2B-event over het thema geothermie als duurzame warmtebron in België en Duitsland.

Op 15 november vond in Brussel onze Duits-Belgische conferentie over geothermie plaats.

Experten en vertegenwoordigers van bedrijven uit beide landen kwamen samen om zich te informeren over de actuele stand van technologie en bouwprojecten en om ideeën uit te wisselen.

Paul Schmoll, adviseur van het bureau “Energiewaechter” en projectpartner van de AHK debelux, presenteerde de uitdagingen waarmee Duitsland momenteel wordt geconfronteerd als het gaat om het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Niet alleen het politieke kader zou verder moeten aangepast worden, maar er zou ook een uitbreiding van het net moeten plaatsvinden om de opgewekte groene stroom te verdelen. Projecten zoals het Energy Export Initiative, dat zorgt voor meer uitwisseling met het buitenland en zo bijdraagt aan een efficiënter energiegebruik, zijn des te belangrijker.

Ook materiaalonderzoek zorgt voor meer efficiëntie. Justus Hermannsdörfer, projectleider bij Cluster Nanotechnologie, pleitte voor meer gebruik van nanotechnologie en nanomateriaal bij de bouw van geothermische installaties. Onderzoek heeft daar positieve resultaten opgeleverd, nu gaat het enkel nog over ze te kunnen gebruiken. Nanomateriaal kan bijvoorbeeld worden gebruikt in sensoren, faseveranderingsmateriaal of boorvloeistoffen. Nanotechnologie kan onder meer worden gebruikt voor het transporteren en verzamelen van warmte. Op internationaal niveau zijn er nog regelgevende obstakels van toepassing, zoals een nanoregister in België of Frankrijk. Onderzoek heeft zich aan de hand van risicoanalyses voornamelijk beziggehouden met het toxicologische effect van de technologie en zo vooroordelen verminderd.

Op de conferentie hebben ook Duitse bedrijven zich voorgesteld en gaven ze meer uitleg over hun projecten en toepassingen. Van consultants en projectplanners tot specialisten in warmteterugwinning en boringen in diepe geothermie.

In Vlaanderen zijn er twee diepe geothermische planten met een diepte tot 3600 meter (145 graden Celsius). Een van hen is gevestigd in Beerse bij het bedrijf Janssen Pharmaceutical en werd gerealiseerd door het bedrijf Erdwerk in München, dat ook deelnam aan de conferentie. Op dit moment vraagt vooral de industrie naar diepe geologische planten voor hun proceswarmte (stroom), legt Ben Laenen van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) uit. Momenteel is geothermie geconcentreerd in de provincies Antwerpen en Limburg. De rest van de regio is geologisch niet geschikt voor grote diepten vanwege het Brabantse massief. Toch is er grote belangstelling voor technologieën om het potentieel te benutten.

Op 16 en 17 november hadden de deelnemende bedrijven noch bilaterale gesprekken in België, die door onze medewerkers begeleid werden.

Download programma (pdf)

 

De Duitse besdrijven

 

Overzicht van de Duitse aardwarmte bedrijven (pdf)

 

Waarom geothermie ?

Verwarming vertegenwoordigt ongeveer 75 % van het energieverbruik van huishoudens in België. De meerderheid verwarmt met aardgas of stookolie. Diepe en ondiepe geothermische energie bieden een veelbelovende oplossing voor België, omdat de energieproductie constant is en een interessant alternatief vormt voor fossiele brandstoffen.

België beschikt nog over een onontgonnen geothermisch potentieel. Het is pas onlangs dat geothermische energie hernieuwde belangstelling kent. Het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest willen de ontwikkeling van deze duurzame techniek in gebouwen stimuleren. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal het vanaf 2025 verplicht zijn om ecologische verwarmingssystemen in nieuwbouw te installeren. Als gevolg van de steeds strengere energievereisten zal de vraag naar geothermische systemen in België naar verwachting in de toekomst blijven toenemen.

In Duitsland wordt geothermische energie gezien als een essentieel onderdeel van de koolstofarme energietoekomst in het land: een warmtebron die zowel duurzaam, koolstofarm en energie-efficiënt is. Het land telt ongeveer 42 actieve diepe geothermische energiecentrales, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 360 MW. De Duitse regering heeft ambitieuze doelstellingen aangekondigd voor de exploitatie van geothermische energie in het hele land. Duitsland, dat een pionier in de sector wil zijn, heeft al enige ervaring opgedaan en blijft het potentieel van geothermische energie verkennen.

Axel De Macq

Axel De Macq

Marktintrede België & Luxemburg

Conferentieprogramma