Batterijen

Als onderdeel van de nieuwe EU-batterijverordening (EU) 2023/1542 vervangt de nieuwe uitvoeringswet batterijwet (BattDG) de vorige batterijwet (BattG).

Duitlsand: de nieuwe uitvoeringswet over batterijen vervangt de vorige accuwet

Als gevolg hiervan moeten alle batterijfabrikanten deelnemen aan een organisatie voor producentenverantwoordelijkheid en wordt producentenverantwoordelijkheid ingevoerd voor alle batterijcategorieën. Systeembeheerders moeten een insolventiebestendige garantie bieden.

Meer inlichtingen

FAQ rond de aangifte van batterijen

Over welke producten hebben wij het?

De bepalingen van de batterijwet omvatten in het algemeen alle categorieën batterijen, ongeacht vorm, afmetingen, massa, materiaalsamenstelling of gebruik, oplaadbaar of niet-oplaadbaar, afzonderlijk of ingebouwd in of bevestigd aan producten. Uitzonderingen zijn wettelijk vastgelegd.

Typen van batterijen

De wetgeving definieert 3 categorieën batterijen: 

  1. draagbare batterijen
  2. industriële batterijen
  3. automotive batterijen

Bovendien worden de batterijen na vergelijkbare afmetingen en chemische samenstelling samengevat.

Heeft u vragen omtrent de aangifte van batterij in Duitsland?

Neem contact met ons op!

Waar moeten batterijen worden geregistreerd?

Batterijen moeten bij de stichting EAR worden geregistreerd. Zonder deze registratie mogen batterijen in Duitsland niet in omloop worden gebracht.

Voor draagbare baterijen moet men zich bovendien verplicht een toegelaten terugnamesysteem aansluiten voor automotive batterijen is er statiegeldplicht.

Wie is de stichting EAR?

De Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) is een openbare stichting bij die bedrijven die elektrische of elektronische apparaten of batterijen in Duitsland aanbieden, zich moeten registeren alvorens die elektrische of elektronische apparaten of batterijen in omloop worden gebracht. De stichting EAR houdt toezicht op de inzameling en de recyclage van afgedankte elektrische of elektronische apparaten en batterijen in Duitsland.

De stichting controleert ook dat de regelgeving omtrent afgedankte elektrische of elektronische apparaten en batterijen van alle betrokken partijen wordt gerespecteerd.

 

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van batterijen?

Producenten of importeurs die batterijen voor het eerst in Duitsland in omloop brengen, zijn verplicht om zich bij stichting EAR te registreren alvorens ze de batterijen in Duitsland aanbieden.

Onder aanbieden valt niet alleen de verkoop, maar ok de verhuur, het leasen en de gratis afgifte van elektrische of elektronische apparaten.

Bepalend voor definitie van de verantwoordelijke is de facturatiestroom (in tegenstelling tot verpakkingswet).

Bent u niet zeker of u batterijen in Duitsland moet aangeven?

Neem contact met ons op!

Wat is het registratienummer van de stichting EAR voor batterijen?

Na een succesvolle registratie kent de stichting EAR in een registratiebesluit, een registratienummer toe.

Waar moet die registratienummer worden aangeduid?

Er bestaat geen verplichting om het registratienummer voor batterijen aan te duiden.

Heeft de registratieplicht voor batterijen bij de stichting ear betrekking tot mijn bedrijf?

Belgische en Luxemburgse bedrijven die batterijen rechtsreeks aan private of commerciële eindgebruikers aanbieden, dienen zich verplicht bij de stichting ear aan te sluiten. Ze kunnen ervoor een in Duitsland gedomicilieerde gevolmachtigde aanduiden.

Ze moeten aan alle wettelijke regels vb. de aansluiting bij een terugnamesysteem of de statiegeldplicht voor automotive batterijen voldoen.

Belgische en Luxemburgse bedrijven die aan een handelaar of distributeur In Duitsland leveren, kunnen zich vrijwillig bij de stichting EAR aasluiten en de vereiste registraties en aangiftes op zich nemen. Ze kunnen hiervoor op een in Duitsland gedomicilieerde gevolmachtigde beroep doen.

Heeft uw vragen omrent de registratie en de wettelijke vereisten?

Neem zeker contact met ons op!

Kan ik mijn bedrijf vrijwillig aansluiten?

Een vrijwillige aansluiting heeft het voordeel dat het Belgische of Luxemburgse bedrijf altijd kan nagaan of al hun batterijen correct zijn aangeven. Want ook hebben ze geen rechtsreeks verantwoordelijk, kunnen ze wel indirect van mogelijke sancties betrokken zijn als hun producten in Duitsland niet mogen worden aangeboden.

Is de onlinehandel ook betrokken?

Belgische en Luxemburgse bedrijven die batterijen rechtsreeks aan private of commerciële eindgebruikers aanbieden, dienen zich verplicht bij de stichting EAR aan te sluiten. Ze kunnen ervoor een in Duitsland gedomicilieerde gevolmachtigde aanduiden.

Ze moeten aan alle wettelijke regels vb. de aansluiting bij een terugnamesysteem of de statiegeldplicht voor automotive batterijen voldoen.

Heeft u vragen omtrent u verplichting?

Neem contact met ons op!

Is er een vrijstelling?

Neen, normaal gezien er is geen vrijstelling. Over een eventuele uitzondering kan alleen de stichting EAR beslissen.

Hoeveel kost het?

Voor de registratie en verschillende andere bijkomende taken vraagt de stichting EAR administratieve bijdragen die wettelijk zijn vastgelegd. Deze bijdragen worden op de webpagina van de stichting EAR gepubliceerd:

De administratieve bijdragen kunnen éénmalig zijn of herhaaldelijk worden berekend. Voor de registratie wordt gewoonlijk een éénmalige bijdrage aangerekend.

Voor draagbare batterijen vallen kosten voor de aansluiting bij een terugnamesysteem.

Indien aangeduid, zijn er ook kosten voor de gevolmachtigde.

Wat zijn de vereisten in verband met de registratie?

Naast de bedrijfsgegevens moeten het merknaam van de batterijen (dat kan ook het bedrijfsnaam zijn), het type batterij en indien aangeduid de gevolmachtigde worden aangegeven.

Voor draagbare batterijen moet ook het toegelaten terugnamesysteem worden aangeduid en voor industrie en automotive batterijen moeten de terugname mogelijkheden worden uitgelegd en hoe ervan gebruik kan worden gemaakt.

Bovendien moeten bij draagbare als ook industriële en automotive batterijen de wettelijk vereiste informatie goed leesbaar, duidelijk en langdurig zichtbaar worden aangebracht.

Bij draagbare en automotive batterijen moet bovendien de capaciteit volgens EU-verordening 1103/2010 goed leesbaar zijn, duidelijk en langdurig zichtbaar worden aangeduid.

Heeft u vragen omtrent de wettelijke eisen en heeft u hulp nodig bij de registratie?

Neem contact met ons op!

Wat is een terugnamesysteem voor batterijen?

Voor draagbare is de aansluiting bij een erkend terugname systeem voor batterijen vereist. De lijst van deze terugnamesystemen wordt op de webpagina van de stichting EAR gepubliceerd.

Moet ik mij bij een terugnamesysteem voor batterijen aansluiten?

Een aansluiting bij het terugnamesysteem is alleen voor draagbare batterijen verplicht.

Voor andere batterijen moeten de terugname mogelijkheden bij de stichting EAR worden uitgelegd. Voor automotive batterijen bestaat een statiegeldplicht.

Hoeveel bedraagt de statiegeldplicht voor automotive batterijen?

Handelaars moeten voor separaat aangeboden automotive batterijen een statiegeld van 7,50 euro (Duits-btw inbegrepen) van de eindgebruiker vragen. Het statiegeld wordt bij het retourneren van de batterijen teruggegeven. De statiegeldplicht geldt ook bij on-line Verkopen.

Kan ik beroep doen op een dienstverlener?

Ja dat is mogelijk. De dienstverlener kan ook de gevolmachtigde stellen als dat gewenst is.

Ahk debelux werkt samen met verschillende gespecialiseerde bedrijven om u bij de aansluiting bij de stichting ear te ondersteunen. Neemt gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Sancties

Volgens de wet kunnen boetes tot 100.000 euro per geval worden opgelegd als bedrijven de registratie en aangifteplicht niet naleven. Bovendien dreigt een distributieverbod en het intrekken van de onrechtmatig verkregen winsten.

Spreekuur online

Heb je nog vragen? Boek dan een persoonlijk online gesprek van 30 minuten met onze milieuadviseur!

Boek nu

Contact

Matthias Popp

Afdelingshoofd

Wij ondersteunen bedrijven door:

  • Hulp bij het bepalen van uw verantwoordelijkheid in Duitsland
  • Ondersteuning bij de aansluiting bij een Duitse milieudienstverlener voor batterijen
  • Opvolging van deadlines en controle van de facturatie
  • Vertaling van de correspondentie en behandeling van administratieve formaliteiten, in zoverre wettelijk toegelaten
  • Vergelijking van offertes van dienstverleners
  • Hulp bij en de aangiftes in andere Europese landen via ons internationaal netwerk