Privacybeleid

De AHK debelux neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij willen dat u weet wanneer we gegevens verzamelen en hoe we ze gebruiken. We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen die garanderen dat zowel wij als onze externe dienstverleners de privacy-voorschriften naleven.

Bij de verdere ontwikkeling van onze websites en de toepassing van nieuwe technologieën om onze dienstverlening aan u te verbeteren, kunnen ook wijzigingen aan deze Verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nodig zijn. Daarom kunnen we u alleen maar aanraden deze verklaring af en toe eens door te nemen.

Toegang tot het internetaanbod

Elke toegang tot het internetaanbod van de AHK debelux wordt in een logbestand opgeslagen. Gedurende maximaal 3 maanden worden de volgende gegevens in dat logbestand opgeslagen: · Naam van het opgevraagde bestand · Datum en uur op de opvraging · Gedownloade hoeveelheid gegevens · Bericht of de download succesvol was. De opgeslagen gegevens worden enkel voor de optimalisering van ons internetaanbod gebruikt.

Wanneer u informatiemateriaal, newsletters of brochures bestelt, vragen we altijd uw naam en andere persoonlijke gegevens. U beslist dan zelf of u die gegevens invoert. Uw gegevens worden op speciaal beschermde servers in Duitsland opgeslagen. Slechts enkele, speciaal bevoegde personen hebben daartoe toegang. Het zijn personen die voor het technische, commerciële of redactionele onderhoud van de servers instaan.

Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden

Gegevens die bij de toegang tot het internetaanbod van de AHK debelux in een logbestand worden opgeslagen, worden enkel aan derden overgedragen, indien wij wettelijk of krachtens een gerechtelijke beslissing daartoe verplicht zijn of indien de overdracht bij aanvallen op de internetinfrastructuur van de AHK debelux met het oog op een rechtsvordering of een strafvervolging noodzakelijk is. Er gebeurt geen overdracht voor andere niet-commerciële of voor commerciële doeleinden. Bij de bestelling van informatiemateriaal gebruiken wij de door u ingevoerde persoonlijke gegevens enkel binnen de AHK debelux en de ondernemingen die met de verzending van de brochures gelast zijn. We geven ze niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden door.

Gebruik van cookies

Op bepaalde internetpagina's worden cookies gebruikt, zonder dat we u daarop attent kunnen maken. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze automatisch cookies aanvaarden. U kunt het opslaan van cookies echter uitschakelen of uw browser zo instellen dat cookies enkel tijdens uw respectieve internetsessie worden opgeslagen.

Bescherming van minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar mogen zonder de toestemming van hun ouders of voogd geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven. Wij vragen trouwens geen persoonlijke gegevens van kinderen en jongeren. Wij verzamelen zulke gegevens niet voor wetenschappelijke doeleinden en we geven ze ook niet aan derden door.

Links naar webpagina's van anderen

In ons online-aanbod staan links naar de webpagina's van andere aanbieders. Wij kunnen niet nagaan of deze aanbieders de bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ook naleven.

Contact

Voor meer informatie over de behandeling van persoonlijke gegevens bij de AHK debelux staan we graag ter beschikking: AHK debelux Brussel, Manhattan Office, Bolwerklaan 21, 1210 Brussel, België

Directeur generaal: Hans-Wolfgang Busch