Geschiedenis van AHK debelux

De Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel is de oudste Duitse Kamer van Koophandel in het buitenland. De oorsprong van debelux gaat terug tot het jaar 1894, toen enkele Duitse zakenlui in Brussel de „Chambre de Commerce Belgo-Allemande“ in het leven riepen. In de afgelopen drie decennia zijn we een moderne organisatie geworden die bedrijven diensten op maat biedt. Bovendien zet ons 125-jarig jubileum ons ertoe aan op dezelfde weg verder te gaan.

Een reis door 125 jaar AHK debelux

Begeef u op een reis door de tijd en ondervindt zelf hoe nauw de Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel met de geschiedenis van Europa is verbonden. In 1894 opgericht als Duitse Kamer van Koophandel in Brussel, viert AHK debelux in 2019 haar 125-jarig jubileum als één van de weinige trilaterale Kamers van Koophandel in de wereld.

1894

Op 12 januari 1894 verzamelden ongeveer 50 Duitse koopmannen zich in Brussel en verenigden zich tot de Duitse Kamer van Koophandel in de Twaalf Apostelenstraat 28 (in het stadscentrum). België leidde de industriële revolutie: zijn staal- en textielindustrie waren sterk ontwikkeld. De eerste stoomtrein in Europa reed in 1835 van Brussel naar Mechelen!

1904

De stap naar de oprichting van de Kamer in 1894 was moedig en vooruitziend. De grondleggers konden echter niet op steun vanuit het Duitse Rijk rekenen. Dit had gevolgen: eind 1904 leidde het gebrek aan financiële middelen tot de opheffing van de Kamer, die toen 248 leden telde.

1932

In de “Roaring Twenties” groeide de wens naar economische samenwerking en de vertegenwoordigers van Duitse ondernemingen verenigden zich weer, tot uiteindelijk in 1932 de Duits-Belgische Kamer van Koophandel in Brussel werd heropgericht. Ook in andere Europese landen verenigden Duitse handelspartners zich. Aan het einde van de Weimarrepubliek waren er al 27 Duitse Kamers van Koophandel.

1941

© Bundesarchiv, B 145 Bild-P008041 / Fotograf: o.Ang.
©Bundesarchiv, B 145 Bild-P008041 / Fotograf: o.Ang.

Het nationaalsocialisme en de Tweede Wereldoorlog onderbraken deze ontwikkeling. De bestaande Duits-Belgische Kamer van Koophandel werd in maart 1941 omgevormd tot de Duitse Kamer van Koophandel in België: het bestuur bestond anders dan in de oude statuten vanaf nu uitsluitend uit vertegenwoordigers van Duitse ondernemingen. In september 1944 zette de Kamer in Brussel haar diensten stop.

1948

Dr. Peco Bauwens, de eerste voorzitter van de AHK

Ondanks de hindernissen verdween de wil tot een grensoverschrijdende samenwerking niet. In de zomer van 1948 vond in Antwerpen de eerste zitting van een Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel plaats; dit keer werd ook de Luxemburgse economie erbij betrokken. Vlak daarna, in september 1948, werd zijn Duitse tegenhanger met hoofdzetel in Keulen in het leven geroepen: de Duits-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel.

1952

Het Belgische Huis in Keulen in 1950

Het begin van de Europese integratie - met het akkoord over de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal van 1951 - gaf de aanstoot tot de fusie van beide Kamers. Zo ontstond in 1952 de Debelux in haar huidige structuur met twee kantoren, een in Keulen en een in Brussel, en leden uit drie landen. Als deel van zowel het netwerk van Duitse Kamers van Koophandel (AHK) alsook van de Belgisch-Luxemburgse Kamers van Koophandel in het Buitenland (BLCC) is de debelux een van de weinig kamers wereldwijd die een brug slaat tussen drie landen, drie markten en drie talen.

1958

© Brüsseler Archiv
Affiche voor Expo 58

Aan het einde van de jaren 50 had AHK debelux 1350 leden. De wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel zorgde niet alleen voor meer interesse in België dan in Duitsland als investeringsplaats, maar ook in de Debelux-Kamer van Koophandel. Commerciële diensten zoals marktverslagen, recht- en belastingadvies alsook de vertegenwoordiging van beurzen traden meer en meer op de voorgrond van het takenpakket.

1989

© Bundesarchiv, B 145 Bild-00017004 / Fotograf: Klaus Lehnartz

Het begin van de Europese integratie - met het akkoord over de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal van 1951 - gaf de aanstoot tot de fusie van beide Kamers. Zo ontstond in 1952 de Debelux in haar huidige structuur met twee kantoren, een in Keulen en een in Brussel, en leden uit drie landen. Als deel van zowel het netwerk van Duitse Kamers van Koophandel (AHK) alsook van de Belgisch-Luxemburgse Kamers van Koophandel in het Buitenland (BLCC) is de debelux een van de weinig kamers wereldwijd die een brug slaat tussen drie landen, drie markten en drie talen.

1993

© EC Audiovisual Service

Met de voltooiing van de Europese binnenlandse markt – door de ondertekening van de Europese Akte – veranderde het dienstenportfolio van de AHK debelux. Voor ondernemingen werden er talrijke mogelijkheden geopend voor grensoverschrijdende dienstverlening en leveringen. Dit bracht echter ook ontelbare vragen naar boven, die AHK debelux beantwoordde.

1994

AHK debelux wordt 100 jaar oud. Aan de feestelijkheden in het Schnütgenmuseum in Keulen nemen net geen 300 gasten uit het bedrijfsleven en ook de politiek deel. In de jaren 90 ontwikkelde de Debelux zich tot de moderne dienstverlener die hij vandaag is. Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan, riep onze kamer de Mercator-eremedaille in het leven, die tijdens de feestelijke plechtigheid in Keulen voor het eerst werd uitgereikt. Die eremedaille werd aan personen uit België, Duitsland en Luxemburg overhandigd, die zich in bijzondere mate verdienstelijk gemaakt hebben buiten hun beroepsmatige verplichtingen voor de bevordering van de buitenlandse economische betrekkingen tussen de partnerlanden van de kamer.

2006

Het oude logo uit 1990

De Duitse Kamers van Koophandel, ook AHK debelux, krijgen een nieuw logo, dat de afkorting AHK (Auslandshandelskammer) omvat. De naam van de Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel verandert zich van “debelux” naar “AHK debelux”. Hiermee moet het duidelijk worden voor Duitse ondernemingen dat AHK debelux deel uitmaakt van het wereldwijde netwerk van Duitse Kamers van Koophandel. Vandaag omvat dit netwerk meer dan 142 zetels in 92 landen en telt ongeveer 50.000 leden. De totale omzet bedroeg in 2018 126 miljoen euro.

2019

AHK debelux viert met haar 600 ledenondernemingen haar 125ste verjaardag in Brussel. Ook vandaag is ze een van de weinige Kamers van Koophandel wereldwijd, die drie landen, drie markten en drie talen met elkaar verbindt. Debelux is bovendien ook deel van het netwerk van de Belgisch-Luxemburgse Kamers van Koophandel.