Geschiedenis van AHK debelux

De Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel is de oudste Duitse Kamer van Koophandel in het buitenland. De oorsprong van debelux gaat terug tot het jaar 1894, toen enkele Duitse zakenlui in Brussel de „Chambre de Commerce Belgo-Allemande“ in het leven riepen. In de afgelopen drie decennia zijn we een moderne organisatie geworden die bedrijven diensten op maat biedt. Bovendien zet ons 125-jarig jubileum ons ertoe aan op dezelfde weg verder te gaan.

1894-1904

De oorsprong van debelux gaat terug tot het jaar 1894, toen enkele Duitse zakenlui in Brussel de „Chambre de Commerce Belgo-Allemande“ in het leven riepen.

Reeds in deze prille beginperiode hield de Kamer zich bezig met internationale beurzen en tentoonstellingen, zoals de wereldtentoonstelling van 1897 in Brussel.

Door de gereserveerdheid van het Duitse consulaat in België en het ontbreken van materiële steun van de Duitse regering moest de Kamer in 1904 haar werkzaamheden tijdelijk stopzetten.

1924 tot jaren 40

Onder de naam “Agent Généraux et Représentant de Fabriques, Compagnies et Sociétés Allemandes en Belgique” werd in 1924 een vereniging opgericht die tot doel had om nauwere economische betrekkingen tussen België en Duitsland tot stand te brengen. Deze vereniging had aanvankelijk veelmeer het karakter van een beroepsvereniging en bestond voornamelijk uit Belgische vertegenwoordigers van Duitse firma’s.

Na de Eerste Wereldoorlog nam de vraag naar een Duitse Kamer van Koophandel in Belgie toe. Dit was te danken aan de verder ontwikkelde handelsrelaties tussen België en Duitsland.

In februari 1925 kreeg de beroepsvereniging daarom een nieuwe naam: de “Belgisch Duitse Economische Vereniging”. Deze vereniging werd onder leiding van de voorzitter Hrdina-Delstance in 1932 uiteindelijk omgevormd tot de Belgisch-Duitse Kamer van Koophandel en bleef bestaan tot het begin van de jaren 40.

1948 tot jaren 50

Na een onderbreking door de Tweede Wereldoorlog richtten handelaars in België en Duitsland, onder het goedkeurende oog van de Luxemburgse economie, in 1948 twee kamers op: een in Antwerpen en een in Keulen. Beide Kamers zetten zich in voor het herstel van de economische betrekkingen tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie enerzijds en Duitsland anderzijds.

In oktober 1952 ontstond de huidige paritaire Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel, met hoofdzetel eerst in Antwerpen, daarna in Brussel en een bijkantoor in Keulen. De Raad van Bestuur bestond toen reeds uit 25 leden, afkomstig uit de drie landen.

Een van de opvallendste gebeurtenissen in die periode was de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. Hierdoor steeg de belangstelling voor België en de Belgische economie enorm. Dat weerspiegelde zich op zijn beurt in een sterke toename van het aantal leden van de Kamer.

Jaren 60

In het midden van de jaren 60 speelde de Kamer een belangrijke rol bij de besprekingen rond de Belgisch-Duitse “Overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting”. Deze overeenkomst werd op 11 april 1967 gesloten.

Sinds de heroprichting in 1952 bestaat van Belgische kant een nauwe band met het Verbond der Belgische Kamers van Koophandel in het buitenland (FCCBE). De goede samenwerking met Luxemburg is het gevolg van de heroprichting van de Belgisch-Duitse Kamer van Koophandel, waarbij Paul Weber, de toenmalige directeur-generaal van de Kamer van Koophandel van het Groothertogdom Luxemburg, een belangrijke rol speelde.

Jaren 90

Door de Duitse hereniging in 1990 dienden zich voor de Kamer nieuwe taken aan, waaronder initiatieven voor en met het bedrijfsleven in de nieuwe Duitse deelstaten. Zo organiseerde de Kamer talrijke projecten in domeinen zoals marktpenetratie en beursvertegenwoordiging.

Vandaag

Vandaag de dag behoort AHK debelux tot een netwerk van 130 Duitse Kamers van Koophandel in het buitenland. Ze liggen verspreid over vijf continenten en 90 landen en vormen een eerste aanspreekpartner voor Duitse exportondernemingen.

Sinds 2006 wordt het dienstverleningsaanbod van de Duitse Kamers van Koophandel gepromoot onder het overkoepelende merk ‘DEinternational’. Dit dienstverleningsaanbod is afgestemd op de behoeftes van de ondernemingen. DEinternational staat voor een hoge qualiteitsnorm die de buitenlandse Duitse Kamers van Koophandel wereldwijd hanteren. Ondanks de groeiende concurrentie blijft AHK debelux/het merk ‘AHK’ een vooraanstaande partner van de economie.

Het Belgisch Huis in Keulen rond 1950