Nieuw debelux-magazine verschenen

Jubileumeditie: 125 jaar AHK debelux

Lezen

Deze uitgave gunt u een blik in de geschiedenis, het belang en de jubileumevents van onze trilaterale kamer van koophandel.

Lees meer over de feestelijkheden op 16 mei 2019 in Brussel, waarop drie ministers uit Duitsland, België en Luxemburg aanwezig waren. In deze politiek woelige tijden benadrukten hun speeches de rol van AHK debelux als concreet voorbeeld van Europese integratie. In het historisch overzicht leest u hoe nauw de Europese geschiedenis en die van onze kamer samenhangt.

We stonden niet alleen aan de wieg van een wereldwijd netwerk met intussen 140 Duitse buitenlandse kamers van koophandel, maar ook aan die van de Europese Unie met haar 28 lidstaten. Vandaag is onze slogan ‘Samen morgen ondernemen’ dan ook moderner dan ooit. Bovendien leest u meer over het oudste en jongste lid van onze kamer van koophandel en over hun ervaring met het dienstenaanbod van AHK debelux.

Terug

Contact

Susann Zuber

Afdelingshoofd

+32 (0)2 204 01 83

E-mail schrijven