“Continue groei is geen natuurwet“

Het Duitse bruto binnenlands product steeg in de periode van oktober tot december 2017 met 0,6 procent in vergelijking met het vorige kwartaal. Martin Wansleben, directeur van de Duitse Kamer van Industrie en Koophandel (DIHK), waarschuwt echter dat we niet op onze lauweren mogen rusten.

Wansleben: “De economische productie stijgt nu al het veertiende kwartaal op rij. De langdurige opleving wordt zelfs nog sterker.

Uit de DIHK-conjunctuurenquête blijkt dat niet alleen consumptie, maar dit jaar ook vooral investeringen en export deze groei sterk stimuleren. De investerings- en werkgelegenheidsplannen van de Duitse bedrijven bereiken een recordniveau.

Maar continue groei is geen natuurwet. Daarom moet een nieuwe federale regering nu de kans grijpen om de concurrentiepositie van Duitsland te verbeteren. Anders zou de investeringsgroei in Duitsland wel eens van korte duur kunnen zijn.

Om vestigingsplaatsen in Duitsland ook op lange termijn voor investeringen aantrekkelijk te maken, moet het economisch beleidskader kloppen. Vooral een belastingverlichting is daarvoor noodzakelijk. Dit geldt des te meer gezien andere landen, zoals Frankrijk, de VS en China vooroplopen in het aantrekkelijker maken van vestigingsplaatsen in hun regio.

Terug