Geassocieerd onderwijs

AHK debelux ondersteunt Belgische bedrijven uit nijverheid en handel bij inrichting, organisatie en omzetting van de duale opleiding. AHK debelux stelt samen met bedrijven en (technische) scholen leerdoelen op. Bovendien begeleidt AHK debelux de betrokken partners bij de opleiding van de jongeren en de organisatie van de examens.

© Wim Van Eesbeek/Audi Brussels

Bij het geassocieerd onderwijs gaan de praktische opleiding in een bedrijf en de theoretische opleiding in een school hand in hand. Het duaal onderwijs wordt in Duitsland succesvol toegepast in technische en administratieve beroepen. Dit onderwijssysteem heeft als doel vakmensen te vormen die aan de functie-eisen van de bedrijven voldoen.

Het geassocieerd onderwijs in uw bedrijf
Onze diensten richten zich zowel tot vestigingen van Duitse bedrijven in België als tot andere bedrijven uit de sectoren nijverheid en handel. Contacteer ons!

AHK debelux is partner van de Europese projekt AC4SME

AC4SME – Stage Coaches voor KMO’s – is een grootschalig Europees project dat gecoördineerd wordt door EUROCHAMBRES, de Vereniging van Europese Kamers van Koophandel en Industrie, en dat geïmplementeerd wordt door Kamers van Koophandel en Industrie in 12 landen.

De uiteindelijke doelstelling van AC4SME is meer en meer KMO’s warm maken voor stages. AC4SME is een antwoord op de vaststelling dat kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) minder geneigd zijn om te werken met stagiaires dan grotere ondernemingen terwijl ze in Europa toch twee derde van de tewerkstelling binnen de privésector vertegenwoordigen. De belangrijkste obstakels waarmee KMO’s geconfronteerd worden wanneer ze stageplaatsen willen aanbieden zijn een gebrek aan tijd en aan human resources, te weinig kennis van de wetgeving en de administratieve vereisten en onvoldoende besef van de voordelen van het aanwerven van stagiaires.

AC4SME wil 26 KMO-stagetrainers opleiden in Kamers van Koophandel en hen voorzien van de juiste tools en vaardigheden om KMO’s te helpen bij het aanbieden van kwaliteitsvolle stageplaatsen. De 26 stagetrainers zullen rechtstreekse begeleiding bieden aan de KMO’s die bereid zijn een stagiair in dienst te nemen. Ze worden ook de fundering van een Europees Netwerk van stagetrainers. Het netwerk van geschoolde stagetrainers zal een positieve impact hebben op de motivatie van de KMO’s en op de kans dat ze stages zullen organiseren aangezien de onderneming voorbereid wordt om stagiaires te trainen. Partners van het project zullen ook toolboxes ontwikkelen die via deze website voor iedereen beschikbaar zijn in de twaalf talen van het project. Deze tools zijn vooral gericht op het vergroten van de bewustwording, de wettelijke context en de managementkwesties, zoals de voorbereiding, monitoring en evaluatie van de KMO’s.