NL

Juridisch advies over het Duitse arbeidsrecht

AHK debelux in Keulen, meer bepaald onze dienst loonadministratie, beantwoordt uw vragen over het Duitse arbeidsrecht en de sociale zekerheid in Duitsland.

© Fotolia/Stockfotos-MG

Voor bedrijven die in Duitsland personeel wensen aan te werven of er reeds tewerkstellen, is het AHK debelux-kantoor in Keulen vaak de eerste aanspreekpartner voor hulp bij de opmaak en controle van arbeidscontracten volgens het Duitse recht.

Ook andere thema’s komen steeds vaker aan bod, zoals de Duitse wetgeving over bedrijfswagens, reiskostenvergoedingen, arbeidsongevallenverzekering, bijkomende pensioenverzekering alsook ontslagregeling.

Contacteer ons!

 

 

Wij stellen jaarlijks een praktische leidraad op over alle relevante aspecten van het Duits arbeidsrecht en sociale zekerheid voor personeel in Duitsland. Deze publicatie, incl. modelcontracten, dient als een eerste belangrijke oriëntatie voor bedrijven die in Duitsland personeel in dienst willen nemen.