News

MobiliseSME maakt uitwisseling voor werknemers mogelijk

16/03/2017

Freerange Stock

Het programma MobiliseSME wil de mobiliteit van werknemers bevorderen in de allerkleinste, kleine en middelgrote ondernemingen (KKMO’s). Ondernemingen kunnen aan het proefproject deelnemen.

MobiliseSME – dat staat voor ‘Mobiliteit voor gekwalificeerd personeel van KKMO’s’  – wil de mogelijkheden en het nut onderzoeken van een EU-wijde uitwisseling van werknemers uit KKMO’s. Het doel van het proefproject is om de haalbaarheid van het programma te testen. Mogelijk wordt daarmee de weg geëffend voor een vast Europees programma: een mobiliteitsplan voor KKMO-werknemers naar het voorbeeld van het erasmusprogramma voor studenten.

Het achterliggende idee is dat KKMO’s door de onderlinge uitwisseling en samenwerking hun concurrentievermogen kunnen vergroten en nieuwe zakelijke mogelijkheden kunnen verkennen. De deelnemende werknemers kunnen op hun beurt nieuwe inzichten verwerven en hun voorkennis in de gastondernemingen inzetten.

Als resultaat van een enquête die vorig jaar bij KKMO’s werd afgenomen, werden enkele werkgroepen in het leven geroepen om het project uit te werken. Momenteel loopt het proefproject waaraan ondernemingen nog steeds kunnen deelnemen.

Voelt u zich aangesproken om aan de uitwisseling deel te nemen? Klik dan hier voor verdere informatie. 

De volgende video geeft u bovendien een overzicht van het project.