Duitse geschiedenis

Oprichting

De Bondsrepubliek Duitsland werd op 24 mei 1949 opgericht. De Duitse economie – geruïneerd door de Tweede Wereldoorlog – begon al in 1948 na de geldhervorming weer op te leven.

Wirtschaftswunder

Met het begrip “Wirtschaftswunder” (economisch wonder) wordt het herstel aangeduid van de West-Duitse economie na de Tweede Wereldoorlog, meer bepaald de periode van 1948 tot 1960. Het begrip wordt voor de eerste keer gebruikt door het Engelse dagblad “The Times” in 1950. Het wonder ontstond door getroffen maatregelen, zoals bijvoorbeeld het Marschall-Plan, en voornamelijk door de invoering van de Duitse mark in 1948. Het Marschall-Plan was een concept dat Duitse ondernemingen ondersteunde in de vorm van kredieten. Door de Koreaanse Oorlog (1950-1953) nam de vraag naar goederen wereldwijd toe. Omdat een groot deel van de productiecapaciteit nog beschikbaar was, ondanks de verwoesting, profiteerde de Duitse economie sterk van die toenemende vraag. Het symbool voor het economisch wonder en een gouden tijd is bijvoorbeeld de Volkswagen Kever.

Hereniging van de twee Duitse staten

Aan het einde van de jaren 80 ging het zichtbaar slechter met de Duitse Democratische Republiek (DDR). De ontevredenheid steeg. Er vluchtten steeds meer mensen naar het democratische Westen en ook de Berlijnse Muur, die oorspronkelijk was gebouwd om dit tegen te gaan, kon dit niet verhinderen. De druk op de DDR-regering werd zo groot dat op 9 november 1989 de Berlijnse Muur viel. Op 3 oktober 1990 werden beide Duitse staten herenigd. Hierna volgde een aanpassingsproces op economisch gebied dat tot op de dag van vandaag nog niet is afgesloten. Het doel was destijds om de Oost-Duitse lonen zo snel mogelijk op het niveau van West-Duitsland te brengen en de gehele economie te hervormen. Dit doel is nog steeds niet bereikt. Het oosten van Duitsland heeft door de snelle herstructurering van de economie nog met enkele problemen te kampen. Zo zijn bijvoorbeeld de lonen in verhouding met de arbeidsproductiviteit te hoog, omdat de arbeidsproductiviteit nog altijd lager is dan die in West-Duitsland. Toch zijn er positieve signalen, zoals het goede universitaire onderwijs, een aantal geslaagde zakelijke initiatieven en veel innovatieve producten. Ook beleven veel producten uit de DDR een revival.