Loonadministratie - Sociaal secretariaat

Doelgroep

Uw bedrijf wil personeel in Duitsland tewerkstellen of heeft er reeds personeel tewerkgesteld, maar beschikt niet over een administratieve infrastructuur ter plaatse? U zoekt een sociaal secretariaat voor de loonadministratie van uw medewerker(s) in Duitsland?

Onze diensten

De full-service van AHK debelux-Keulen, die uitsluitend aan leden van AHK debelux voorbehouden is, heeft als doel Belgische en/of Luxemburgse ondernemingen, die niet over een desbetreffende infrastructuur in Duitsland beschikken en die er personeel, b.v. een bediende-reiziger, tewerkgesteld hebben, concreet te ondersteunen. 

Wat bieden wij u?

  • aanvraag van een fiscaal nummer (Steuernummer) voor de werkgever
  • aanvraag van een inschrijvingsnummer (Betriebsnummer)
  • berekening van het salaris;
  • betaling van het salaris aan de werknemer(s)
  • gedetailleerd uittreksel van de salarissen en afhoudingen, voor de werknemer(s) op een salarisfiche, berekening en overschrijving van de door de werkgever en werknemer(s) verschuldigde sociale bijdragen aan de rechthebbende instellingen
  • berekening, aangifte en betaling van de aan de bron ingehouden loonbelasting
  • maandelijkse opstelling van de lasten en verplichtingen van de werkgever
  • jaarlijks, fiscaal geconsolideerd overzicht van de betaling aan de werknemer(s) met alle specificaties inzake inschrijving in de wettelijk verplichte ongevallenverzekering (Berufsgenossenschaft)
  • terugvordering van gedeelte van salaris via ziekenkas in geval van ziekte/zwangerschap van werknemer (U1 / U2 – Umlageverfahren)

Personeel vinden

Tenslotte ondersteunt AHK debelux bedrijven ook bij het vinden van geschikt personeel in Duitsland.

Altijd op de hoogte

Bovendien houdt deze service permanent advies omtrent wijzigingen in, zowel op wettelijk niveau (sociale zekerheid) alsook inzake arbeidsrecht (loonovereenkomsten, contracten, enz.).

Modelcontracten in uw taal

Deze service stelt eveneens gedetailleerde modelcontracten (tweetalig Nederlands-Duits) volgens Duits recht ter beschikking en adviseert Belgische en Luxemburgse bedrijven inzake de optimale opmaak van contracten.

Contactpersoon

Marc Van Audekerke

Directeur
Marktintrede Duitsland

+49 (0)221 257 54 77
E-mail