Duaal onderwijs voor Belgische bedrijven

Wat is duaal onderwijs?

Bij het duaal onderwijs gaan de praktische opleiding in een bedrijf en de theoretische opleiding in een school hand in hand. Het duaal onderwijs wordt in Duitsland succesvol toegepast in technische en administratieve beroepen. Dit onderwijssysteem heeft als doel vakmensen te vormen die aan de functie-eisen van de bedrijven voldoen.

AHK debelux ondersteunt bedrijven

AHK debelux ondersteunt Belgische bedrijven uit nijverheid en handel bij inrichting, organisatie en omzetting van de duale opleiding. AHK debelux stelt samen met bedrijven en (technische) scholen leerdoelen op. Bovendien begeleidt AHK debelux de betrokken partners bij de opleiding van de jongeren en de organisatie van de examens.

Onze dienstverleningen

  • Uitwerking van leerdoelen voor opleiders en leerlingen
  • Organisatie van de workshop “Train the Trainer”
  • Definiëring van examendoelstellingen en –inhouden
  • Gewicht van de examenresultaten van de opleiding
  • Organisatie van examens (tussentoetsen en eindexamens)
  • Afleveren van certificaten in nauwe coöperatie met Belgian Chambers (Federatie van Belgische Kamers van Koophandel) die door het AHK en IHK-netwerk in Duitsland en wereldwijd erkend zijn

Doelgroep

Het “duaal onderwijs” richt zich zowel tot vestigingen van Duitse bedrijven in België als tot andere bedrijven uit de sectoren nijverheid en handel.

Neem contact op met ons!

Neem contact op met ons!
Sector
Ik zou graag

Contactpersonen

Matthias Popp

Afdelingshoofd
Beursvertegenwoordiging Messe Stuttgart & Hamburg Messe
Recycling & Verpakkingen
Geassocieerd onderwijs

+32 (0)2 204 01 89
E-mail

Katrin Pilz

Beursvertegenwoordiging Messe Stuttgart & Hamburg Messe
Recycling & Verpakkingen
Geassocieerd onderwijs

+32 (0)2 204 01 84
E-mail

Dual vocational training or a qualified job as a skilled worker in Germany