Maak kennis met de Duitse milieutechnologie

Thema voor de toekomst

Het gebruik van innovatieve technologieën omvat een immens potentieel voor de besparing van energie. Ondernemingen, privé-huishoudens en overheidsinstanties kunnen door efficiënte omgang met energie onvoorstelbare energiecapaciteiten ontsluiten. Duitsland heeft een uitzonderlijk aanzien in de wereld wat betreft duurzame energie. De Duitse producten hebben een hoge kwaliteitsstandaard die ze te danken hebben aan ervaren en hoog opgeleide medewerkers.

Doel

Het initiatief heeft volgende doeleinden:

  • Energie-efficiënte oplossingen bieden.
  • Uw concurrentiekracht versterken door de uitbreiding en implementatie van de maatregelen betreffende energie-efficiëntie.
  • Het overbrengen van knowhow bij politieke en centrale beleidsmakers en marktspelers.

Infosessies

AHK debelux organiseert regelmatig vergaderingen waar vakdeskundigen uit Belgie en Duitsland samenkomen. Op de agenda staan meestal recente ontwikkelingen inzake milieubeleid en uitdagingen en oplossingen op het gebied van energie-efficiëntie en duurzame energie. De vertegenwoordigers van Duitse en Belgische ondernemingen presenteren er hun doelen en technologieën zodat een basis voor individuele gesprekken kan ontstaan.

Met Duitse bedrijven samenwerken

  • Levering en verkoop
  • Productie
  • Onderzoek en ontwikkeling
  • Uitwisselen van kennis
  • Patenten en licenties
  • Joint ventures

Contactpersonen

Claudia Seebothe

Marktintrede

+32 (0)2 206 67 51
E-mail